Möjligheternas städer
De bästa städerna för kärlek

KÄRLEK
Substantiv  [tj'ä:r_le:k]
Mycket stark, positiv känsla (för någon) som känne­tecknas av ömhet och i­bland sexuell å­trå

Som de flyttexperter vi är på Movinga vill vi fördjupa oss i människors orsaker för att flytta. Eftersom arbetsmöjligheter visat sig vara den främsta orsaken, beslöt vi oss redan tidigare för att rangordna de bästa städerna i världen för att hitta jobb. Vilka andra orsaker motiverar då en flytt? Våra vänner på InterNations avslöjade att 25 procent av alla expats flyttar på grund av kärlek eller familj, vilket födde en idé. Tänk om vi kunde använda data för att utreda hur bra eller dåliga vissa av världens hetaste städer är när det kommer till möjligheter att hitta kärlek? Självfallet finns det många olika tolkningar och uttryck för kärlek - oavsett om det gäller kärlek för vänner och familj, ditt favoritlag inom sport eller din långvariga livskamrat. Den här studiens fokus ligger på romantisk kärlek - vem du än är, var du än bor i världen och vad du än söker - är kärlek något vi alla förtjänar.

Uppgiften var inte lätt, eftersom kärleken existerar överallt. Vissa städer visade sig ändå ha en bättre kärleks-infrastruktur och erbjuder fler möjligheter för olika slags människor. Inledningsvis sammanställde vi en internationell lista över 100 heta städer. Därefter analyserade vi städernas demografi, som indelades i civilstånd och ålder. Vi var särskilt måna om att utreda huruvida städerna ger sina HBTQ+ -gemenskaper möjlighet att fritt uttrycka kärlek, eftersom en stad endast kan betecknas som gynnsam för kärlek om den ger varje invånare lika möjligheter.

Efter det här bestämde vi oss för att utreda hur bra städerna är för expat-kärlek och sociala möjligheter. De här faktorerna analyserades genom att titta närmare på invånares öppenhet för att dejta personer från andra kulturer, samt utbudet av evenemang för att möta nya personer. Vidare lät vi utföra en undersökning bland 6 000 personer, som ombads att utvärdera sina städer utifrån möjligheter att hitta kärlek. Vi frågade även onlinedejtingexperter på Sparks Networks vad kvinnor och män vill ha på riktigt. En av avigsidorna med dejting och letandet efter kärlek kan vara kostnader, vilket motiverade oss att undersöka hur mycket en klassisk dejt bestående av en middag och biobesök kostar i respektive stad. Eftersom sex kan vara en väldigt viktig del av romantisk kärlek ville vi även undersöka hur sex-positiva städerna är. Det slutgiltiga indexet rangordnar alla de här faktorerna för att klargöra möjligheterna till att hitta kärlek i de 100 undersökta städerna.

“Varje år flyttar miljontals människor för jobb- eller studiemöjligheter, men en av de sista sakerna de tänker på när de fattar beslut är frågan om de kommer att hitta kärlek. Antagandet är att kärleken hittar dig förr eller senare. Samtidigt som det står klart att du i dagens data- och informationsvärld kan hitta kärlek överallt, finns det vissa platser där det statistiskt sett är mer eller mindre troligt att du hittar kärlek,  säger Finn Age Hänsel, VD på Movinga. Vi har undersökt det här i grunden, eftersom vi tror att ditt läge har en inverkan på ditt kärleksliv, beroende på vem du är och varifrån du flyttar. Vi hoppas att studien hjälper personer som letar efter en livspartner att beakta kärleks-infrastrukturen för den stad dit flytten går, och att den kan bidra till att sammanföra fler personer på kärleksfronten.”

Kärleks-infrastruktur
% Singlar
Förhållande skilsmässor:giftermål
M:K Förhållande av singlar
Singlar 15-29 år
Singlar 30-49 år
Singlar 50+
HBTQ+ : frihet att älska
Kärleksmöjligheter för expats
Sociala möjligheter för expats
Romans
Romantisk stad-undersökning
Onlinedejting
Vad män vill ha
Vad kvinnor vill ha
Dejtkostnad SEK
Sexpositivitet
Sexpositivitet
HOPPSAN!
De här städerna har så mycket att erbjuda att de inte ryms på en liten skärm. Lägg till sidan som bokmärke och kolla in den på desktop.
Metodologi
Den här studien analyserar 100 heta städer runtom i världen för att klargöra om de lämpar sig väl för att hitta kärlek. Städerna i fråga är populära beträffande arbets- och kulturella möjligheter. Kärlek definieras på otaliga sätt världen över - fokus i den här studien ligger på långvarig, romantisk kärlek och i centrum står två huvudkategorier: kärleks-infrastruktur och romantik. Kärleks-infrastruktur avser möjligheter att hitta en (ny) partner och romantik granskar dejting-upplevelsen, inklusive stadens attityd till sex (sex-positivitet). För att inhämta data för vissa av studiens faktorer listade nedan, samarbetade Movinga med onlinedejtingexperter på Spark Networks, liksom med InterNations, en internationell sammanslutning för expats.


Poängsättning
Poängen normaliseras så att 0 representeras det lägsta och 10 det högsta värdet i vår datasamling. För kolumner i vilka ett lågt värde är bättre inverteras poängantalet så att ett högt antal alltid är bättre. Följaktligen gäller följande: ju högre poängantal, desto bättre placerar sig en stad för faktorn i fråga i jämförelse med de andra städerna i indexet.

Ekvationen för normaliseringen:
score = 10 * [x - min(X)] / [max(X) - min(X)]; or score inverted = 10 -10 * [x - min(X)] / [max(X) - min(X)] for inverted scores

Kärleks-infrastruktur
Kärleks-infrastrukturen analyserar möjligheter att hitta en (ny) partner i respektive stad. Hit hör proportionen av singlar i olika åldersgrupper, möjligheter för personer i HBTQ-gemenskaper att fritt uttrycka kärlek och möjligheter för expats att hitta en partner. Kärleks-infrastrukturen utgörs av följande faktorer:

% Singlar
Andelen av befolkningen som är 15 år eller äldre, vars relationsstatus är antingen singel, skild/separerad, änka/änkling eller inte i (registrerat) partnerskap. Uppgifterna är främst på stadsnivå, baserat på European statistical regions NUTS3. Där uppgifter på stadsnivå saknades användes uppgifter på landsnivå.
Källor: National censuses, statistiska avdelningar, Eurostat

Förhållande skilsmässor:giftermål
Antalet skilda personer dividerat med antalet gifta personer, inklusive registrerade partnerskap. Uppgifterna är främst på stadsnivå, baserat på European statistical regions NUTS3. Där uppgifter på stadsnivå saknades användes uppgifter på landsnivå.
Källor:
National censuses, statistiska avdelningar, Eurostat

M:K Förhållande av singlar
Antalet manliga singlar dividerat med antalet kvinnliga singlar. Termen singel innefattar skilda och separerade personer samt änkor/änklingar över 15 års ålder. Ett värde på 0,5 innebär (statistiskt) att det finns 0,5 män för varje singelkvinna - vilket betyder två singelkvinnor för varje singelman. Uppgifterna är främst på stadsnivå baserat på European statistical regions NUTS3.
Källor:
National Censuses, statistiska avdelningar, Eurostat

Singlar 15 - 29
Andelen singlar i åldersgruppen 15-29 av helhetsantalet singlar i varje stad. Uppgifterna är främst på stadsnivå baserat på European statistical regions NUTS3.
Källor: National censuses, statistiska avdelningar, Eurostat

Singlar 30 - 49
Andelen singlar i åldersgruppen 30-49 av helhetsantalet singlar i varje stad. Uppgifterna är främst på stadsnivå baserat på European statistical regions NUTS3.
Källor: National censuses, statistical departments, Eurostat

Singlar 50+
Andelen singlar i åldersgruppen 50+ av helhetsantalet singlar i varje stad. Uppgifterna är främst på stadsnivå baserat på European statistical regions NUTS3.
Källor: National censuses, statistical departments, Eurostat

HBTQ+ : frihet att älska
Poängantalet utgörs av data kopplad till följande tre frågor:
1. Har samkönade par möjlighet att gifta sig?
2. Får samkönade par adoptera barn?
3. Finns det lagar i kraft mot diskriminering av HBTQ-personer?

Poängantalet beaktar ytterligare hatbrottsstatistik (könsidentitet, sexuell läggning och fördomar mot andra grupper) och andra rankingar gällande HBTQ-rättigheter. Uppgifterna gäller delvis städer, delvis länder.

Källor: Spartacus Gay travel Index, Hate Crime Records, ILGA-Europe Rainbow Score, Nomadlist's LGBT Friendliness, Nestpicks’s Best Cities for LGBT

Kärleksmöjligheter för expats
Rapporten Expat Insider 2018 gavs poäng med en representativ undersökning. 50% var.

Undersökningen Expat Insider 2018 utfördes av InterNations. Online-undersökningen pågick från 15 februari till 7 mars 2018 och marknadsfördes på InterNations hemsida, nyhetsbrev, och företagets profiler i sociala medier. Målgruppen utgjordes av alla slags expats: utsända arbetare - expats i den klassiska betydelsen av anställda på utomlandsuppdrag - och personer som lever och jobbar utomlands på grund av olika orsaker. De svarande behövde inte vara en del av InterNations gemenskap.

Sammantaget deltog 18,135 expats, som representerade 178 nationaliteter i 187 länder eller områden. Undersökningens resultat publiceras i den här rapporten i formen av en helhetsranking av vanliga expat-destinationer och en hel del extrainformation om fem teman: livskvalitet, lätthet att göra sig hemmastadd, arbeta utomlands, familjeliv och personliga finanser.  

Representativ undersökning av populationen 15 till 80 år. 6,000 svarande i de 100 städerna
Fråga: utvärdera från 1 till 10 hur lätt/svårt det är för expats att dejta lokala invånare i din stad.

Källa: InterNations och undersökning.

Sociala möjligheter för expats
Antal sociala möten som är tillgängliga online dividerat med antal deltagare på tre på varandra följande lördagar i november 2018, inklusive alla typer av sammankomster. Källa: Social mötesplats.


Romantik
Romantik utforskar dejting-upplevelsen i städerna: närmare bestämt hur lätt det är att hitta en dejt och hur öppensinnad staden är. “Vad män vill ha”, “Vad kvinnor vill ha” och “dejtkostnad” adderar inte till det slutgiltiga poängsumman, men erbjuder ytterligare insikter. Romantik består av följande faktorer:

Romantisk stad-undersökning
Representativ undersökning av populationen 15-80 år. 6 000 svarande i de 100 städerna. Frågor:

1. Hur romantisk är din stad? 10 indikerar otroligt romantisk, medan 0 indikerar inte alls romantisk.
2. Hur lätt är det att dejta i din stad? 10 indikerar att det är väldigt enkelt att gå på dejter, medan 0 indikerar att det är nästan omöjligt att göra det.
3. Hur öppen skulle du vara för att dejta en expat? 10 indikerar att du är helt öppen och bryr dig inte varifrån en möjlig partner kommer, medan 0 indikerar att du har 0 intresse för att dejta någon från ett annat land.
4. Tror du att din stad är bra för HBTQ-personer att dejta i, när det kommer till både community och säkerhet att göra det? 10 indikerar att det finns en spirande HBTQ+-gemenskap i din stad och att HBTQ-personer accepteras väl i samhället. 0 indikerar att det inte finns någon HBTQ-gemenskap i staden och att det inte skulle vara säkert att vista sig öppet på gatan.

Källa: Undersökning utförd online

Onlinedejting
Uppgifter från antalet användare i de tre största dejtingsajterna i varje stad (per land) , genom antalet unika besökare per befolkningsmängd och män-kvinnor-förhållanden - scored med representativ undersökning av populationen 15-80 år, 6 000 svarande i de 100 städerna. Fråga:

Från 1 till 10 - Hur populära är onlinedejting-appar såsom Tinder i din stad?  
Source
: poll

Vad män vill ha
Beskriver  de mest eftertraktade attributen singelmän är ute efter efter i sin nya partner.  Den här faktorn är inte del av det slutgiltiga poängantalet.

Slumpmässigt urval av 280 000 på premium-dejtingsajterna EliteSingles, SilverSingles, och eDarling.

Ytterligare: representativ undersökning av populationen 15-80 år. 6 000 svarande i de  100 städerna. Flervalsfråga:
Vilket attribut söker du huvudsakligen i en partner?

Källa: Spark Networks SE

Vad kvinnor vill ha
Beskriver  de mest eftertraktade attributen singelkvinnor är ute efter efter i sin nya partner.  Den här faktorn är inte del av det slutgiltiga poängantalet.

Slumpmässigt urval av 280 000 på premium-dejtingsajterna EliteSingles, SilverSingles, och eDarling.

Ytterligare: representativ undersökning av populationen 15-80 år. 6 000 svarande i de  100 städerna. Flervalsfråga:
Vilket attribut söker du huvudsakligen i en partner?

Källa: Spark Networks SE

Dejtkostnad kr
Kombinerad kostnad för en “klassisk dejt” bestående av en middag för två i en restaurang med medelnivå, två drinkar och två biobiljetter.  Den här faktorn är inte del av det slutgiltiga poängantalet.

Källa: Expatistan, Numbeo

Sexpositivitet
Kombinerat poängantal från Sex Positive Study (faktorer: sexuellt aktiv, sexuellt experimentell, sexuellt tillfredsställd, användning av sexleksaker, konsumtion av porr, vuxenunderhållning, antal swingers-klubbar, tillgång till preventivmedel, HBTQ+ öppenhet, jämställdhet) och en representativ undersökning av populationen 15-80 år,  6 000 svarande i de 100 städerna. Fråga:  

Bedöm hur sexpositiv din stad är - med hänvisning till hälsa, säkerhet och sex med samtycke.

Källor: Lazeeva’s studie om sexpositiva städer, representativ undersökning

Valuta
1 USD = 0.77609 GBP
1 USD = 8.99234 SEK
1 USD = 0.87737 EUR