Möjligheternas städer

De bästa städerna för entreprenörer

Det finns ett flertal orsaker varför människor väljer att flytta – däribland familj, utbildning och karriärmöjligheter. Vi på Movinga har tagit på oss uppdraget att utforska de här orsakerna, vilket vi gör i en rad studier. I de här studierna granskar vi de städer som erbjuder de bästa möjligheterna för att hitta jobb, respektive kärlek baserat på data. I den tredje undersökningen fokuserar vi på individer som letar efter nya företagsmöjligheter, vare sig det handlar om att öppna en restaurang, grunda ett startupföretag eller expandera ett export/import-företag till nya marknader.

Resultatet listar de bästa städerna för entreprenörer och belyser de städer som framgångsrikt tagit i bruk affärsvänlig lagstiftning för att främja innovationer. Vi hoppas att den här informationen hjälper personer med intresse att starta nya affärsprojekt. Inledningsvis valde vi ut 7 nordiska städer, utöver 75 städer världen över. Städerna är kända för sin entreprenörsanda, sina affärsmöjligheter och sin ekonomiska tillväxt. Eftersom olika branscher har olikartade behov gällande infrastruktur, lagstiftning och finansiering valde vi att fokusera på tre specifika branscher som är populära bland entreprenörer: restaurang, teknologi-digitala affärsmöjligheter samt import/export.

Först utredde vi företagsamhetens ekosystem i varje stad, vilket innebar att vi utredde kostnader för startup-företag, möjligheter för kvinnliga grundare och typiska tidsramar för att grunda ett nytt företag. Därefter beaktade vi de element som krävs för att starta varje typ av företag, inklusive kostnader för fastigheter och restaurangnärings-ekosystem för att öppna en ny restaurang, riskkapital och huvudbransch för tillväxt inom teknologi/digitala affärsmöjligheter samt logistikkostnader och ekosystem för import/exportföretag.

Indexet rangordnar varje stad utifrån fördelar för entreprenörer inom alla tre branscher, inklusive poäng för ekosystem, från högsta till lägsta. Varje kolumn är filtrerbar, vilket gör att varje bransch också kan granskas enskilt.

Topp 3 städer för entreprenörer inom restaurangbranschen

1. Lissabon, Portugal
2. Barcelona, Spanien
3. Istanbul, Turkiet

Topp 3 städer för entreprenörer inom teknologi/digitala affärsmöjligheter

1. San Francisco, USA
2. London, Storbritannien
3. New York, USA

Topp 3 städer för entreprenörer inom import/export

1. Singapore, Singapore
2. Shanghai, Kina
3. Amsterdam, Nederländerna
Stad
Land
Ekosystem
Inkorporeringskostnader (SEK)
Antal dagar som krävs för att grunda företag
Kvinnlig entreprenör (poäng)
Restauranger
Restaurangnäring-ekosystem (poäng)
Humankapital (poäng)
Fastighets-kostnader (poäng)
Teknologi/digitala affärsmöjligheter
Teknologi-ekosystem (poäng)
Humankapital (poäng)
Riskkapital (poäng)
Huvudbransch för tillväxt
Import/export
Logistik-ekosystem (poäng)
Logistikkostnader (poäng)
Tillgång till marknader (poäng)
HOPPSAN!
De här städerna har så mycket att erbjuda att de inte ryms på en liten skärm. Lägg till sidan som bokmärke och kolla in den på desktop.
Branscher
Metodologi
Studien listar de bästa städerna världen över för entreprenörer, baserat på hur lätt det är att grunda tre typer av företag: en restaurang, ett företag inom teknologi/digitala affärsmöjligheter och ett export/importföretag. Städerna i studien valdes utgående ifrån popularitet. Huvudfokus lades på städer som är kända för att ha en livskraftig startupkultur.


Poängräkning:
Indikatorerna standardiserades, vägdes och kombinerades till en faktorpoäng.
Ekvationen för standardisering är följande:
Zscore = x - µσ

Poängen normaliserades så att 0 representerar det lägsta och 10 det högsta värdet i datasatsen. För kolumner där ett lågt värde är bättre, inverterades poängen så att höga poäng alltid är bättre.

Av den här anledningen innebär höga poäng för en viss faktor att staden är bättre jämfört med de andra städerna i indexet.

Ekvationen för normalisering är följande:
poäng = 10 * x - min (X) max (X) - min (X); eller poänginverterad = 10-10 * x - min (X) max (X) - min (X) för inverterade poäng

Nedan följer en detaljerad beskrivning av varje faktor i studien och den källa som använts


Ekosystem:
Inkorporeringskostnader
Kostnaden för att starta en ny verksamhet.
I kostnaderna ingår alla förfaranden som officiellt krävs eller vanligtvis görs i praktiken för att en företagare ska starta och formellt driva en industriell eller kommersiell verksamhet. Det gäller lokala aktiebolag.
Världsbanken specificerar Inkorporeringskostnader i procent av inkomster per capita och inkomst per capita i USD, så data samlades in i USD och konverterades till EUR och SEK med hjälp av valutakursskurser korrekt från och med 14.08.2019.
Alla kostnader är uppgifter på nationell nivå, med undantag för amerikanska städer där uppgifterna är stadsnivå.
Källa: The World Bank Doing Business 2019

Antal dagar som krävs för att grunda företag
Antalet dagar som krävs för att starta en ny affärsverksamhet
De här uppgifterna fångar den medianlängd advokater eller notarier anger att det är nödvändigt i praktiken för att genomföra ett förfarande med minst uppföljning med myndigheter och inga inofficiella betalningar. Det antas att den minimitid som krävs för varje procedur är en dag, med undantag för procedurer som kan fullständigt genomföras online, för vilken den minimitid som krävs registreras som en halv dag.
Alla datapunkter är nationell nivå, med undantag för amerikanska städer där uppgifterna är på stadsnivå.
Källa: The World Bank Doing Business 2019

Kvinnliga entreprenörer
Hur väl stadens affärsinfrastruktur är utformad för att hjälpa kvinnliga entreprenörer att växa.
Betyget är en sammansättning av antalet kvinnliga företagare,% kvinnliga företagare av totala företagare, andel företag med kvinnligt deltagande i ägande, andel företag med mer än 50% kvinnligt ägande,% företag med minst en kvinnlig grundare, av antalet nystartade företag som startades efter 31.12.2016 per 100 000 invånare.
Alla datapunkter är på nationell nivå.
Källa: Nestpick’s Women's Liveability Index 2019

Totala poäng för ekosystem
Ekosystemets totala poäng består av inkorporeringskostnader, antal dagar som krävs för att grunda företag och kvinnliga entreprenörer.
Ekosystemets totala poäng visas inte, men bidrar till totala poängen för restauranger, totala poäng för teknologi/digitala affärsmöjligheter och totala poäng för import/export.


Restauranger:
Fastighetskostnader
Poängen indikerar mediankostnaden för fastigheter i staden.
Faktorn beskriver den totala hyresnivån för kommersiella fastigheter i varje stad. Uppgifterna samlades in för fastigheter mellan 90 och 130 kvm. Betyget återspeglar de aktuella priserna för tillgängliga kommersiella fastigheter och har justerats av andra källor såsom kontorshyror och bostadskostnader.
Resultatet för fastighetskostnader inverterades, vilket betyder att ju högre poäng desto lägre hyreskostnader.
Källor: Lokala sökmotorer, JLL Global Premium Office Rent Tracker 2018, STC 2018 Real Estate Index

Humankapital
Poängen anger den tillgängliga arbetskraften för restaurangnäring.
Humankapital inkluderar antalet personer som arbetar med boende och livsmedelsverksamhet på landsnivå. För poängen beaktades det totala antalet arbetare utöver antalet arbetare per restaurang i varje stad.
Vidare inkluderar faktorn också antalet (nyligen) lediga platser för kockar per restaurang och levnadskostnaderna för en enda person i varje stad.
Källor: ILO 2018, Tripadvisor, Faktum är lokala sökmotorer, Numbeo. Om inget annat anges är uppgifterna från 2019.

Restaurangnäring-ekosystem
Poängen anger det övergripande ekosystemet  tillgängligt i staden för att starta ett företag inom restaurangnäring. Restaurangnäring-ekosystemet består först av restaurangernas täthet (restauranger per km2).
Antalet restauranger och stadsgränserna erhölls med hjälp av geospatial analys på OpenStreetMap. För det andra inkluderar det marknadspotentialen för varje stad. Därför dividerades den genomsnittliga månatliga nettolönen efter skatt med det genomsnittliga priset för en måltid i en restaurang.
Resultatet är antalet gånger som en individ teoretiskt kunde äta på en restaurang per månad om personen spenderade alla sina tillgängliga inkomster på att äta ute. Dessa siffror översattes till en poäng och kombinerades med en poäng som tittade på den genomsnittliga månatliga nettolönen efter skatt för att skapa slutresultatet.
Källor: OpenStreetMap 2019, Numbeo och Expatistan 2019


Teknologi/digitala affärsmöjligheter:
Teknologi-ekosystem
Poängen indikerar det digitala affärsekosystemet som finns tillgängligt i en stad genom att analysera antalet befintliga företag som nyligen har lanserats.
Poängen för teknologi-ekosystem är baserade på antalet nystartade startupföretag och för studien definieras en startup som ett företag som grundades efter 30/6/2017.
Källa: Crunchbase 2019.

Humankapital
Poängen anger den tillgängliga tekniska arbetskraften.
Humankapital består av det genomsnittliga antalet personer som arbetar för en startup i teknologirelaterade/digitala företag. Dessutom innefattas det aktuella antalet lediga jobb för programvaruutvecklare. I studien definieras en startup som ett företag som grundades efter 30/6/2017.
Källor: Crunchbase, faktiskt, glasdörr och andra internationella / lokala jobbsökande webb. Uppgifterna är från 2019.

Riskkapital
Poängen analyserar hur många företag som har fått riskkapital för att utvärdera finansieringsmiljön i staden.
Betyget indikerar summan av det (allmänt tillgängliga) finansieringsbeloppet som teknikrelaterade och digitala startups fick. I denna studie definieras en startup som ett företag som grundades efter 30/6/2017.
Källa: Crunchbase 2019.

Huvudbransch för tillväxt
Faktorn avslöjar den mest populära typen av startup i staden.
Resultaten är den kategori / kategorier med flest startups i en stad. I studien definieras en startup som ett företag som grundades efter 30/6/2017.
Flera städer visade mer än en huvudbransch för tillväxt, men för enhetlighet visas enbart en bransch i tabellen ovan.
Städer som visade mer än en huvudbransch för tillväxt var:
Instanbul: Saas, Mobile Apps
Shanghain: Blockchain, e-handel
Marseille: Socialt nätverk, spel, turism
Göteborg: Bilar, finansiella tjänster, små och medelstora företag, e-handel
Toulouse: Sjukvård, medicinsk, resor
Kapstaden: Marketplace, Artificial Intelligence, Apps
Ljubljana: Marketplace, FinTech
Källa: Crunchbase 2019.


Import/export:
Logistik-ekosystem
Poängen indikerar hur sofistikerat det logistiska ekosystemet i staden är för att import / exportföretag ska kunna växa.
Betyget tar hänsyn till Världsbankens logistikresultatindex, på landsnivå, tillgång till en stor hamn och tillgång till de största globala lastflygplatserna.
Eftersom hamnar anses vara en av de viktigaste drivkrafterna för import och export av handelsvaror, bestraffades städer utan tillgång till en större hamn i slutresultatet.
Källor: Världsbanken 2018, Worldatlas 2018, lokala webbplatser (senaste tillgängliga), Lastfakta 2016.

Logistikkostnader
Poängen anger den totala kostnaden för transport och lagring av varor.Den här faktorn beräknades med hjälp av logistik och industriell hyra (månadspris per kvadratmeter) i varje stad och de aktuella priserna för bensin per land.
Logistikkostnadsresultatet inverterades, vilket innebär att höga poäng indikerar låga lagerhyror och bensinkostnader.
Källor: Lokala sökmotorer, konsultrapporter (senaste tillgängliga), Numbeo 2019.

Tillgång till marknader
Poängen indikerar hur enkelt staden har tillgång till att importera eller exportera varor till andra länder.
Tillträde till marknader inkluderar data om import och export av handelsvaror per land, antalet frihandelsavtal per land och avståndet till större hamnar i regionen. Städer utan tillgång till en större hamn bestraffades.
Källor: Världsbanken, Worldatlas 2018, lokala webbplatser (senaste tillgänglighet)