Möjligheternas städer

De bästa städerna för att hitta ett jobb

Vårt uppdrag på Movinga är att göra flyttar så enkla och smidiga som möjligt. För att lyckas i detta behöver vi förstå varför, hur och vart människor flyttar. Vår långa erfarenhet har lärt oss att arbetsmöjligheter är den främsta orsaken till att människor väljer att flytta. I vår strävan att hitta nya marknader bestämde vi oss för att undersöka den främsta drivkraften bakom flyttar - arbetsmöjligheter - i detalj. Vi ville dels identifiera de hetaste affärshubbarna, dels belysa deras styrkor och svagheter för att hjälpa personer intresserade av arbetsmöjligheter utomlands att fatta sina beslut.

Inledningsvis analyserade vi OECD-länder, eftersom länderna har den lättast tillgängliga statistiken. Därpå lade vi till några andra viktiga städer med blomstrande sysselsättningsmöjligheter. Forskningen fokuserar på tre nyckelområden: ekonomisk styrka samt stöd för startupverksamhet och etablerade företag; levnadsstandard innefattande hälsovårdskostnader och disponibel inkomst samt arbetsmarknadens stöd för unga, kvinnor och inflyttad arbetskraft. Det slutliga indexet rankar de 100 bästa städerna utifrån det totala antalet poäng för arbetsmöjligheter, från högsta till lägsta, vilket visar poängen för varje faktor. Tabellen kan även sorteras efter enskilda nyckelområden.

"Sverige är en av de mest spännande destinationerna för utländsk talang för tillfället, med innovationskraft och med ett stort antal banbrytande startupföretag", säger Finn Age Hänsel, VD på Movinga. "Med en smart infrastruktur som ger medborgarna en otroligt hög livskvalitet, bra hälso- och sjukvård och ett lågt könslönegap är alla tre svenska städer i detta index fantastiska alternativ för dem som söker spännande karriärmöjligheter utomlands.”

Ekonomins styrka
Tot. SG
Sysselsättningsgrad, total
BNP T
BNP tillväxt
NF
Nya företagsregistreringar
Immigration
IN
Invandringsnivå
SGU
Sysselsättningsgrad, utlandsfödda
Möjligheter för kvinnor
KG
Könslönegap
KF&R
Kvinnors frihet och rättigheter
KMTB
Kvinnors möjligheter till befordran
Levnadsstandard
LK
Levnadskostnader
DI
Disponibel inkomst
SK
Sjukvårdskostnader
SE
Statseffektivitet
Möjligheter för unga
SGUn
Sysselsättningsgrad, unga
NS
Nya startups
HOPPSAN!
De här städerna har så mycket att erbjuda att de inte ryms på en liten skärm. Lägg till sidan som bokmärke och kolla in den på desktop.
Metod
Studien identifierar de bästa städerna för att hitta ett jobb baserat på 14 faktorer som rankar ekonomisk styrka, levnadsstandard, immigration och möjligheter för unga och kvinnor. I valet av städer analyserades OECD-länder utifrån tillgänglig statistik kring affärsinfrastruktur, vilket ledde till ett urval bestående av 100 städer.

Betyg
Poängen är normaliserade så att 0 representerar det lägsta underliggande värdet och 10 representerar det högsta. I de fall ett lågt underliggande värde är önskvärt har vi inverterat betyget: därmed är ett högt betyg alltid positivt. Betygen är inverterade för följande kolumner:
Levnadskostnad
Sjukvårdskostnader
Könslönegap
Kvinnors frihet och rättigheter

Ju högre betyg, desto bättre rankas staden på den faktorn relativt till de andra städerna i tabellen. Så ett betyg på t.ex. ‘9’ för Könslönegap betyder att den staden har ett lågt könslönegap jämfört med andra städer i tabellen.

Ekvationen för normalisering:
betyg = 10 *x - min(X)max(X) - min(X); och betyginverterat = 10 -10 *x - min(X)max(X) - min(X)för inverterade betyg

Metropolitan areas - Definition and Selection
Analysen genomfördes på storstadsområden enligt definitioner som utvecklats av Eurostat/OECD. Formen och storleken av storstadsområdena bestämdes genom en datadriven process som identifierar stadskärnor med hög befolkningstäthet och sedan expanderar området för att inkludera runtliggande områden som är inom pendel räckvidd. Ambitionen med denna process är att identifiera det totala området som ingår i storstadens arbets- och företagsmarknad. Storstadsområden i USA har utvecklats genom en liknande process, som dessutom har ambitionen att inkludera storstadens totala massmediala marknad.
En fullständig genomgång av metoden som användes för att definiera storstadsområden kan läsas här:
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf


Analysen genomfördes främst på städer i OECD länderna. Vi lade även till Dubai, Hong Kong och Singapore då dessa städer har blivit populära destinationer för jobbsökare. För att försäkra att våra rankningar görs på jämförbar information valde vi att ta bort städer från ett fåtal OECD länder där det fattades nylig statistik. Länder som föll bort genom denna process är som följer:
Island
Israel
Lettland
Litauen
Luxembourg
Nya Zeeland
Turkiet

Befolkning och BNP/invånare
För befolkning och BNP/invånare använde vi den senaste tillgängliga datan från Eurostat/OECD databas “Functional Urban Areas”. Hela databasen finns här:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=CITIES
För “befolkning” använde vi indikatorn “POP: Total populations of the metropolitan area (persons)”. Alla värden är uppskattade för 2014. För “BNP/invånare” använde vi indikatorn “GDP_PC: GDP per capita (US$)”, uttryckt i “US$, constant prices and constant PPPs, OECD base year (2010)”. Värden är uppskattade för 2012 eller 2013.
Ekonomins styrka
Sysselsättningsgrad, total
Kort beskrivning
Sysselsättning som andel av befolkningen i arbetsför ålder. Högre betyg innebär en högre sysselsättningsgrad.

Källor
OECD “Metropolitan areas” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=CITIES

OECD “Regional Labour” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_LABOUR

Ytterligare detaljer
För “Sysselsättning, total” använde vi de senaste uppgifterna från databasen ""Metropolitan areas"" som utgångspunkt. När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer: Indikator ""UNEMP_R: Arbetslöshet som andel av arbetskraften (%)""

Eftersom de flesta värdena i denna databas är uppskattningar för 2014 eller 2013 extrapolerades datan från storstadsområdena till 2016 med hjälp av regionala arbetslöshetstal som finns i “Regional Labour” databasen från OECD. När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer: Indikator ""UNEM_RA_15_64: Arbetslöshet (% arbetslösa över arbetskraften 15-64)""

BNP Tillväxt
Kort beskrivning
Sammansatt årlig tillväxttakt BNP/Invånare för perioden 2011 - 2016. Högre betyg innebär en högre tillväxttakt.

Källor
OECD “Metropolitan areas” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=CITIES

OECD “Regional Labour” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_ECONOM

Ytterligare detaljer
För BNP/invånader använde vi de senaste uppgifterna från databasen ""Metropolitan areas"" som utgångspunkt. När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Indicator: “GDP_PC: GDP per capita (US$)”, expressed in US$, constant prices and constant PPPs, OECD base year (2010).

Eftersom de flesta värdena i denna databas är uppskattningar för 2014 eller 2013 extrapolerades datan från storstadsområdena till 2016 med hjälp av BNP tillväxtsuppgifter i “Regional Labour” databasen från OECD. När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Indicator “GDP”
Measurement: “PC_REAL_PPP: USD per head, constant prices, constant PPP, base year 2010”

Formeln för sammansatt årlig tillväxttakt för perioden 2011 - 2016 är (obs2016/obs2011)(1/5)

Nya företagsregistreringar
Kort beskrivning
Nya företagsregistreringar som andel av totalt antal registrerade företag. Högre betyg innebär en högre andel nya företagsregistreringar.

Källor
OECD “Regional Business demographics” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REG_BUSI_DEMOG


Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Indicator  “ESTAB_B_RA: Establishment birth rate (in % of all establishments - same sector, same size class)”
Economic Sector (ISIC rev.4): “B-S_X_K642: Total economy - aggregate 3 (industry, construction and services excluding insurance activities of holding companies)”
Employment size range: “Total”


Levnadsstandard
Levnadskostnader
Kort beskrivning
Mercer rankning av städers levnadskostnader. Högre betyg innebär lägre levnadskostnader.

Källor
Mercer 2018 ranking av städers levnadskostnader;
https://www.mercer.com/newsroom/cost-of-living-2018.html


Ytterligare detaljer
För Levnadskostnader använde vi Mercers rankning av städers som utgångspunkt. För städer som inte täcks av Mercers rankning uppskattade vi levnadskostnader med hjälp av uppgifter från Numbeo.com.

Disponibel inkomst
Kort beskrivning
Löner och andra inkomster (t.ex. hyresinkomster och dylika inkomster från investeringar) per invånare, minus skatter och andra sociala avgifter.

Källor
OECD “Regional Economy” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_ECONOM


Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
SNA Classification: “Last SNA classification (SNA 2008 or latest available)”
Indicator: “INCOME_DISP: Disposable Household Income”
Measure: “National currency per head, current prices”, converted to USD.

Sjukvårdskostnader
Kort beskrivning
Hushållens egna utgifter på sjukvård (egenavgifter och privat sjukvård) som andel av disponibel inkomst.

Källor
OECD “Health expenditure and financing” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=SHA


Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Financing scheme: “Voluntary schemes/household out-of-pocket payments”;
Function: “Current expenditure on health (all functions)”;
Provider: “All providers”;
Measure: “NCU per capita, current prices”, converted to USD.

Statseffektivitet
Kort beskrivning
Kvaliteten på offentliga tjänster och den offentliga sektorn; och statens förmåga att formulera och implementera policy. Ett högre betyg innebär högre kvalitet och policyförmåga.

Källor
Världsbankens ""World Governance Indicators"";
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home


Ytterligare detaljer
Världsbankens index är ett aggregat av flera underliggande index, från Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index; World Economic Forum Global Competitiveness Report; Satisfaction with transportation, enligt Gallups World Poll; Institutional Profiles Database; Political Risk Services International Country Risk Guide; och Global Insight Business Conditions and Risk Indicators


Immigration
Immigrationsnivå
Kort beskrivning
Utlandsfödda som andel av den totala befolkningen. Högre betyg innebär en högre andel utlandsfödda.

Källor
OECD “Database on Migrants in OECD Regions” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_MIGRANTS

Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Indicator: “ALL_T_SH: Share of Foreign-Born Population”Place of birth: “Foreign-born”
Place of birth: “Foreign-born”Alla värden från denna databasen är uppskattning för året 2015.

Sysselsättningsgrad, utlandsfödda
Kort beskrivning
Sysselsättningsgrad bland utlandsfödda i arbetsför ålder. Högre betyg innebär en högre sysselsättningsgrad.

Källor
OECD “Database on Migrants in OECD Regions” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_MIGRANTS


Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer: Indicator: “ALL_T_1564EMP_RA: 15-64 years old Employed, in % of the Population of the same age and origin”
Place of birth: “Foreign-born”
Alla värden från denna databasen är uppskattning för året 2015.


Möjligheter för unga
Sysselsättningsgrad, unga
Kort beskrivning
Sysselsättningsgrad bland befolkningen upp till 24 års ålder. Högre betyg innebär en högre sysselsättningsgrad.

Källor
OECD “Regional Labour” databasen;
https://stats.oecd.org/Index.aspx?Datasetcode=REGION_LABOUR

Ytterligare detaljer
När vi sökte i databasen använde vi följande specifikationer:
Indicator: “UNEM_RA_15_24: Youth Unemployment (15-24 years old)
”Gender: “Total”
Sysselsättningsgraden beräknas genom att subtrahera arbetslöshetsgraden från 100%.

Nya startups
Kort beskrivning
Antalet nya startups grundade sedan 1 Januari 2016.

Källor
www.crunchbase.com


Möjligheter för kvinnor
Könslönegap
Kort beskrivning
Procentskillnaden i genomsnittslön bland kvinnor jämfört med mäns genomsnittslön.

Källor
World Economic Forum “The Global Gender Gap Report 2017”;
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

Ytterligare detaljer
Vi använde kvinno/män ration för indikatorn “Estimated earned income (PPP, US$)”

Kvinnors frihet och rättigheter
Kort beskrivning
Summan av rankningar av kulturella och juridiska begränsningar på kvinnors frihet och rättigheter. Ett högre betyg innebär färre begränsningar.

Källor
https://www.genderindex.org

Ytterligare detaljer
OECD-databasen ""Sociala institutioner och genusindex"" utvärderar sociala institutioner i fem domäner:
Diskriminerande familjetraditioner, inklusive: könsskillnader i lagstadgad ålder för äktenskap; föräldrars myndighet i äktenskap och skilsmässa; arvstraditioner för änkor och döttrar
Begränsad fysisk integritet, inklusive: lagar om våld i hemmet, våldtäkt och sexuella trakasserier; förekomst och attityd till könsbaserat våld; kvinnlig könsstympning; reproduktiv autonomi
Partiskhet för söner: På grund av brist på jämförbara data för de länder som valts i denna studie inkluderades inte denna domän i indexet.
Begränsning av resurser och tillgångar, inklusive: möjlighet att få tillgång till mark och andra tillgångar; och tillgång till finansiella tjänster
Begränsade medborgerliga friheter, inklusive: Tillträde till det offentliga rummet; politisk röst och politisk representation

Kvinnors möjligheter till befordran
Kort beskrivning
Svar på enkätfrågan: “I ditt land, i vilken utsträckning ger företagen kvinnor samma möjligheter som män att befordras till ledarskapspositioner?”

Källor
World Economic Forum “The Global Gender Gap Report 2017”;
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

Ytterligare detaljer
Vi använde indikatorn “Advancement of women to leadership roles”, som i sin tur är baserat på enkäten “Executive Opinion Survey 2016-2017” utförd av World Economic Forum. Indikatorn refererar till frågan: “I ditt land, i vilken utsträckning ger företagen kvinnor samma möjligheter som män att befordras till ledarskapspositioner?? (1 = inte alls, kvinnor har ingen möjlighet att bli befordrade ledarskapspositioner; 7 = omfattande möjligheter för kvinnor att bli befordrade till ledarskapspositioner)”


Växelkurser för valutor fixerades 25 september 2018.