Det svenska flyttkostnadsindexet 2019

Kostnader för flytt inom Sverige och utomlands

På Movinga har vi på nära håll kunnat se hur en allt mer sammanlänkad värld öppnat upp nya möjligheter för individer och familjer att flytta både inom det egna hemlandet och utomlands.
Som de flyttexperter vi är vet vi att det kan ta tid att göra sig hemmastadd i en ny stad, och att oväntade kostnader kan uppstå när en minst anar det. För att hjälpa personer som planerar en flytt har vi genomfört en studie, i vilken kostnaderna för att etablera sig i en rad populära svenska städer, liksom en rad internationella städer framgår.

Studien inleddes med att vi valde ut 10 populära svenska städer, samt 80 städer världen över. Städerna är kända för att locka till sig expats tack vare goda arbetsmöjligheter och utbildning i toppklass. Vissa av städerna drar även till sig expats tack vare blomstrande startupmiljöer och spännande fritidsmöjligheter. Vi bestämde oss också för att skilt undersöka kostnader för en person och kostnader för en familj.

Först tog vi reda på de nödvändiga kostnaderna som uppstår vid ankomsten till en ny stad - från dagliga levnadskostnader till hyresutgifter. Hit hör transport, mat och dryck, liksom ett nytt mobilabonnemang. Eftersom kostnaderna för arbetsvisum kan variera mellan länder vid en flytt från Sverige, valde vi att inkludera visumkostnaden som en ytterligare nödvändig utgift i det internationella indexet. En annan stor utgift vid en flytt utomlands kan utgöras av flygbiljetter och frakt. Av den här orsaken innehåller det internationella indexet även utgifter för flyg och frakt från Sverige till varje global destination.

Eftersom det ofta - på grund av utmanande bostadsmarknadslägen - är svårt att ordna med permanent boende innan ankomsten till den nya staden räknade vi ut genomsnittskostnader för tillfälligt hyresboende. Vi lade även till förvaringsutgifter, eftersom den egna egendomen måste ställas i säkerhet när en letar efter permanent boende. När en hittat ett nytt hem krävs det vanligen en deposition, vilket kan komma som en överraskande stor utgift. Därför lade vi till deposition för en månad, liksom månadshyra och bredbandsabonnemang. Det slutliga indexed listar de dyraste städerna till de förmånligaste. Det baseras på de totala kostnaderna inom en tidsperiod på tre månader, som krävs för att hitta ett permanent hem och etablera sig en ny stad.

“Trots uppkomsten av anti-globaliseringsströmningar under de senaste åren finns det inget som tyder på att den högutbildade arbetskraftmigrationen skulle avta inom en överskådlig framtid. Då vissa färdigheter är väldigt eftertraktade tävlar globala företag med varandra om att locka till sig de främsta talangerna. Det här innebär att det finns fler möjligheter över gränserna än någonsin tidigare. I vårt uppdrag att hjälpa människor att flytta kan vi se att individer ofta tackar ja till jobbmöjligheter på grund av attraktiva erbjudanden. Det man lägger mindre tid på är att tänka på det aktuella läget vad gäller bostadsmarknad och levnadskostnader i den nya staden”, säger Finn Age Hänsel, VD på Movinga. “Vi hoppas att kostnadsindexet kan hjälpa personer som planerar en flytt att se det aktuella läget och de svårigheter som kan uppstå vid en flytt till vissa av världens mest eftertraktade städer. Vi hoppas också att indexet kan inspirera dem som går i flyttankar till att välja den bästa destinationen baserat på den egna budgeten.”

Tabellen nedan visar de kostnader som uppstår under de tre första månaderna vid en flytt inom Sverige och från Sverige till utlandet. Den totala kolumnen representerar tre månader av nödvändigheter, liksom en månad tillfälligt boende och två månader permanent boende. Den internationella tabellen inkluderar även kostnader för logistik (flyg och frakt) i den totala kolumnen. Genom att använda vår egna interna data kalkylerade vi hur mycket det skulle kosta att flytta 150 km från varje stad i det lokala indexet. I tabellen står det här under “Flyttkostnader” och indikerar flyttkostnader inom landet. De här uppgifterna inkluderas inte i den totala kolumnen. Varje enskild faktor kan filtreras genom att klicka på den i toppen av tabellen.

Alternativt kan du
ladda ner en bild på tabellen.

Alla siffror i tabellen är i SEK.
Individ
familj
Individ
familj
HOPPSAN!
De här städerna har så mycket att erbjuda att de inte ryms på en liten skärm. Lägg till sidan som bokmärke och kolla in den på desktop.
METODOLOGI
Flyttkostnadsindexet 2019 visar de nödvändiga kostnaderna för de tre första månaderna vid en flytt till en ny stad, för en individ och för en familj. Kostnaderna innefattar de initiala utgifterna för flyg och frakt, arbetsvisum, nödvändigheter (transport, mat, dryck och telefonabonnemang), tillfälligt boende (hyra och förvaringskostnader) samt permanent boende (deposition, hyra och internetabonnemang samt månatliga kostnader).

Det slutliga indexet listar de dyraste städerna till de förmånligaste, baserat på de totala kostnaderna inom en tidsperiod på tre månader, som krävs för att etablera sig en ny stad.

Studien är indelad i två tabeller, varav den ena analyserar flyttar inom landet till 10 svenska städer, och den andra analyserar svenskars utomlandsflyttar. I det lokala prisindexet utgörs totalkostnaderna av utgifter för “nödvändigheter” i tre månaders tid, samt en månad tillfälligt boende och två månader permanent boende. I det internationella indexet utgörs totalkostnaderna inte bara av dem som räknas upp ovan, utan också av kostnader för arbetsvisum och logistik (kostnader för flyg och frakt).

De här kostnaderna ger en uppskattning av de utgifter en person får räkna med vid en flytt till en ny stad. Det gäller ändå att beakta att omständigheterna kring flyttar kan skilja sig åt, vilket avspeglar sig i kostnaderna (exempelvis kan det hända att en ny arbetsgivare betalar en ny medarbetares tillfälliga boende eller förvaringskostnader). Utöver det här användes intern data från Movinga för att ge en uppskattning av kostnaderna för en flytt på 150 km från varje stad i det lokala indexet, vilket indikerar potentiella flyttkostnader inom landet. Den totala kolumnen innefattar inte de här uppgifterna.

För det lokala kostnadsindexet valde vi ut de 10 mest populära städerna. För det internationella indexet valde vi ut 80 städer världen över. Städerna är kända för att locka till sig högkvalificerade arbetstagare, och personer ute efter möjligheter inom utbildning, livsstil och på det ekonomiska planet.

Nedan följer en beskrivning av varje faktor inom studien och de källor som använts.


Individ / familj
- Definitionen av en individ är: en vuxen person
- Definitionen av en familj är: två vuxna personer med två barn i åldern 5, respektive 9 år.


Förväntad logistik
Kostnader för flyg & frakt
- Flyg: kostnaden för en turbiljett från huvudstaden (Sverige: Stockholm) till staden. Ett urval gjordes från tre olika datum och det mellersta värdet togs för att minska påverkan av avvikande värden. Prisexemplen togs från Google Flights, och vi utgick från de biljetter som rekommenderades av sidan.
- Separata sökningar gjordes för individer och familjer. För båda profilerna specificerades att det gällde turbiljetter i ekonomiklass. För familjer specificerades att det gällde två vuxna och två barn i åldern 2 - 12.
- Frakt: kostnaden för att frakta en container från huvudstaden (Sverige: Stockholm), plus kostnaderna för att transportera en container till och från de hamnar som använts. Eftersom skatten för föremål som fraktas till och från olika länder varierar stort inkluderas inte skatt för frakt i kostnadsindexet.
- För familjer: 40 ft Dry Freight Container.
- For individer: 20 ft Dry Freight Container.
- Kostnaden för frakt fluktuerar starkt beroende på utbud och efterfrågan och de logistiska besluten kring vilken hamn som ska användas är komplexa. För att tillåta det här tillämpades en mix av Freightos Baltic Index (FBX) och hamn-till-hamn-priser angivna i www.worldfreightrates.com . En hundraprocentigt påslag lades sedan till för att svara för en flyttfirmas vinstmarginaler.
- Källor: Google Flights, Freightos Baltic Index, www.worldfreightrates.com
- Referens: containertyper: http://seaplus.com/container.html
- Slutliga kostnader: avrundade till närmaste 100 för att ge en ungefärlig uppskattning av logistikkostnader, då utbud och efterfrågan kan leda till fluktuationer i pris.


Nödvändigheter
Arbetsvisum
- Data reflekterar utgifterna för ansökan om arbetsvisum för en vuxen och en familj på fyra personer.
- Ansökningsavgiften för en vuxen gäller avgiften för arbetsvisum- eller tillstånd för åtminstone ett år. Ansökningsavgiften i sin helhet för en familj på fyra personer inkluderar ansökningsavgiften för en individ (arbetsvisum- eller tillstånd) och för hens familj - en vuxen (make/maka) och två barn i åldern 5 och 9 år.
- Typen av arbetsvisum, om tillämpligt, är ett visum för 1) avlönad arbetstagare som är 2) kvalificerad eller högre kvalificerad och 3) redan har ett jobberbjudande från en utländsk organisation (med långtidskontrakt).
- Källlor: Utrikesministerier, Migrationsmyndigheter, olika länders ambassader.

Transport / månad
- Kostnaden för att använda lokal kollektivtrafik en månad. Data reflekterar kostnaden för ett månadskort för en person (vuxen) och en familj på fyra personer (två vuxna och två barn i åldern 9 och 5*) för alla typer av transport.
- Om alternativet månadskort inte finns, har kostnaden för ett årskort dividerats med 12 för att representera en månadskostnad. Om det inte finns något alternativ för transportkort representerar det totala priset kostnaden för 44 resor (två resor per dag för en uppskattning på 22 arbetsdagar per månad) med ett transportmedel, för att representera pendlingskostnader i medeltal.
- Om det finns separata kort för olika transportmedel är priset som visas kostnaden för ett månadskort för det mest använda transportmedlet i staden.
- Kostnaden för ett vuxenkort är det fulla standardpriset.
- Kostnaden för en barnbiljett har samlats in med antagandet att han/hon är ett barn i åldern 9;  *5-åringen antas åka med föräldrarna, därigenom gratis.
- Källor: Lokala sidor för kollektivtrafik, Numbeo.

Mat & dryck / månad
- Kostnaderna för mat och dryck reflekterar konsumtionen av mat och dryck inom en tidsperiod på en månad. För en individ inkluderar kostnaden matinköp - drycker, färskvaror, mjölkprodukter, spannmålsprodukter och kött - liksom att äta snabbmat fyra dagar i veckan, och en restaurang på medelnivå tre dagar i veckan. För en familj inkluderar kostnaden matinköp för två vuxna och två barn, liksom middag med familjen på en restaurang på medelnivå tre dagar i veckan och två två vuxna på en dyr restaurang en dag i veckan.
- Källor: Numbeo, Expatistan, lokala mataffärspriser.

Mobilabonnemang / månad
- Kostnaden för ett smarttelefonabonnemang för en månad.
- Kostnaden för en lokal smarttelefonplan kalkylerad genom att jämföra de tre största operatörerna på landsnivå och deras prepaidpaket som innehåller obegränsade samtal, sms och minst 0.1 GB mobildata.
- Källor: Prepaid-Data-Sim-Card.fandom, webbsidor för lokala operatörer


Tillfälligt boende
Hyra / månad
- Priset för en månads tillfälliga boende reflekterar hur mycket en individ eller en familj som flyttar till en ny stad hösten 2019 skulle betala. Airbnb användes eftersom det är en av de främsta sökmotorerna för tillfällig uthyrning runt om i världen och en av de mest använda webbplatserna för en person som flyttar utomlands, innan en har kunskap om den lokala fastighetsmarknaden. Justeringar och filter användes för att säkerställa att den tillfälliga lägenheten som en individ eller en familj skulle leva i under en månads tid skulle vara bekväm, prisvärd och ligga nära stadens centrum.
- Eftersom Airbnb:s lägenheter i hög grad påverkas av utbud och efterfrågan, visar kostnaderna i vårt prisindex vad en person som använder exakt samma sökkriterier skulle hitta. Det tar ändå inte hänsyn till händelser som kan leda till prisfluktuationer, t.ex. festivaler, lokala helgdagar eller populära sportevenemang. Av den här anledningen bör de angivna priserna betraktas som en ungefärlig indikator på priset som en individ eller en familj skulle behöva betala för tillfälligt boende i en månad.
- Filter använda på Airbnb:
För en individ: en gäst, gratis wifi, uppvärmning, TV, kök, tvättmaskin
För en familj: fyra gäster (två vuxna + två barn), gratis wifi, uppvärmning, TV, kök, tvättmaskin
Det näst billigaste resultatet registrerades. Det här bygger på antagandet att någon som nyligen flyttat till en stad skulle vilja hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för tillfällig boende. Genom att välja det näst billigaste resultatet, utestängs eventuella ovanliga alternativ som skulle vara oproportionerligt billiga jämfört med de andra lägenheterna som erbjuds.
Priserna samlades in för augusti, september och oktober 2019, och sedan beräknades medianpriset. OBS: Exempelstorlekarna var de tillgängliga alternativen, så i städer där Airbnb är mindre populär kan mindre alternativ spela in.
- Källor: Airbnb

Förvaring / månad
Priserna som samlas för förvaring indikerar det utrymme som behövs för individer och familjer under en månad. Vi antar att förvaringsutrymmet kommer att krävas för att hålla möbler och personliga föremål under en övergångsperiod mellan anländandet till en ny stad och flytten till permanent bostad.

- Förvaringsutrymme för individ
Det utrymme som krävs för en person beräknades med hjälp av en förvaringsberäkare från en stor europeisk leverantör. Andra förvaringsleverantörer rekommenderade liknande dimensioner. Enligt förslaget behöver en person som bor i en studio / enrumslägenhet 4 m² - 7,5 m² förvaringsutrymme. Där höjder inte tillhandahölls beräknades utrymmeshöjden vara 2,47 m.

- Förvaringsutrymme för familj
Det nödvändiga utrymmet för en person beräknades med hjälp av en lagringsberäkare från en stor europeisk leverantör. Andra lagringsleverantörer rekommenderade liknande dimensioner. Enligt förslag kräver en familj som bor i en 2-3-rumslägenhet 9 m² - 11 m² förvaringsutrymme. Där höjder inte tillhandahölls beräknades höjder av utrymmen vara 2,47 m.
Källor: Shurgard självförvaring; lokala förvaringsleverantörer.

- Median-förvaringspriser
Medianpriserna för förvaring är sammansatta av faktiska citat från leverantörer inom industrin i varje stad. När priser inte annonseras online, använder leverantörer ofta ett system med personifierande citat. Vi prioriterade de tre första leverantörerna offerter. Över 100 olika leverantörer användes i studien.
Källor: Globala webbplatser för förvaringsleverantörer; Pelican Storage; 24Storage; Cube Smart Self Storage; oberoende förvaringsleverantörer.


Permanent boende
Deposition
Kostnaden för en deposition för ett långtidsboende. Kostnaderna är baserade på antagandet att en deposition för en bostad består av en månads hyresvärde. Priserna kan variera från fall till fall och från stad till stad, men i nästan alla fall är det obligatoriskt att betala minst en månads hyra - därför det i alla fall för jämförbarhet.

Hyra / månad
- Hyran återspeglar de aktuella medianpriserna på marknaden (baserat på aktuella uppgifter gällande vad en person som är ny i en stad skulle hitta i dag).
- Medianpriserna användes för permanenta boendekostnader, eftersom antagandet är att någon som är ny i staden skulle vilja hitta den mest bekväma och kostnadseffektiva långsiktiga lösningen, snarare än den absolut billigaste. Det här är i jämförelse med den metod som används för tillfälligt boende där det antas att det billigaste alternativet är det mest prisvärda alternativet.
- Definitionen och storleken på en enstaka lägenhet beror på landet och ibland orten. Konventionen som används i studien avser ett enkelrumsplan 40-60. Den genomsnittliga lägenhetsstorleken är mestadels ca 50 m2. (+ -10 m2) för en individ. Konventionen som används i studien hänvisar till en lägenhet med tre sovrum på 90-110 m2. Den genomsnittliga lägenhetsstorleken är mestadels cirka 105 m2 (+ -15 m2) för en familj. Filter som används i hyresbostäder: lägenhet, storleksintervall (om tillämpligt) eller antal sovrum, omöblerad.
- Källor: Bostadssurf, Seloger, Immobilienscout24, Kiji, Trulia, olika lokala bostadsförmedlare m.m.

Bredbandsabonnemang / månad
Priset för installation av bredband och månatliga kostnader beräknas genom att jämföra de tre största internetleverantörerna (baserade på landsnivå) för följande kriterier:
- Minst 5 mbit / sek
- Typ av anslutning - Fiber eller ADSL
- Obegränsade samtal och SMS.
- Giltig i 30 dagar
- Minst 0,1 GB mobilt internet
- Det billigaste paketet som matchar kriterierna ovan valdes.

Resultaten kombinerades med Global Broadband index.
- Källor: Bredbandsindex, webbplatser för lokala leverantörer.

Totalt
- Den totala kostnaden = tre månader av nödvändigheter, liksom en månad tillfälligt boende och förvaring samt två månader permanent boende.

Flyttkostnad 150 km från staden
- Baskostnad för en flytt på 150 km med 20 CBM som en indikator för flyttkostnader associerade med en flytt från varje stad. Flytten sker från bottenvåning till bottenvåning med 10 meter gångavstånd, inklusive kostnader för flyttstädning. Det här inkluderar inte extratjänster såsom montering, nedmontering, packning, uppackning och/eller andra. Vidare exkluderar priserna rutavdraget.
- Den här kostnaden inkluderas inte i de totala kostnaderna, då den skapats för att indikera potentiella flyttkostnader.
- Källa: Movinga

Växelkurs från den 03.06.2019