Vattenskada – så ska du reagera om olyckan är framme

Vattenskador kan uppstå till följd av brustna ledningar, trasiga maskiner eller läckor.  ...