Rensa inför flytt – så här gör du det effektivt

Vi människor har i allmänhet svårt att uppfatta hur stor del av våra ägodelar vi faktiskt  ...