Flyttkostnadsindexet 2019 synliggör kostnaderna för en flytt inom Sverige och utomlands

Att göra upp en budget för en flytt är inte alltid lätt - omständigheterna städer emellan  ...