Beställa bredband innan flytt eller flytta existerande? Vi reder ut möjligheterna

En fungerande internetanslutning är en förutsättning för en smidig start i det nya  ...