Uppsägning av hyreskontrakt – vad du som hyresgäst ska tänka på

När du ska flytta är det mycket som måste göras, du måste boka in din flytt, packa hela ditt bohag och även säga upp ditt hyreskontrakt. Det viktigaste när du säger upp din nuvarande bostad är att göra det i rätt tid, senast den sista vardagen i månaden. Genom detta slipper du betala hyran för ytterligare en månad, eftersom den vanligaste uppsägningstiden är tre månader från att uppsägningen mottagits av din hyresvärd och alltid gäller från ett månadsskifte. Säger du upp ditt hyresavtal den 15 juni måste du trots detta betala hyran för hela juli, augusti och september.

Uppsägningen av ditt hyreskontrakt ska ske skriftligen (förutom om du bott i bostaden i mindre än tre månader). Allra bäst är att skicka det per rekommenderat brev och spara kvittot, eftersom din uppsägning i detta fall är giltig från den dag som du skickade det rekommenderade brevet. Annars blir din uppsägning först giltig det datum som din hyresvärd bekräftat att den tagits emot.

Din uppsägning behöver inte vara ett långt och utförligt brev där du berättar varför du vill säga upp din bostad, men ska alltid innehålla:

- Till vem uppsägningen riktas (din hyresvärd)
- Vilken bostad det gäller (adress och lägenhetsnummer)
- Vem som säger upp hyreskontraktet (dina kontaktuppgifter)
- Din underskrift

Se till att samtliga hyresgäster som står i hyreskontraktet skriver under uppsägningen. En mall för uppsägning av hyresavtal finns att hämta på Hyresgästföreningens hemsida

Uppsägning av hyreskontrakt av hyresvärd – möjligt i följande fall

Inte bara hyresgäster kan säga upp ett hyreskontrakt, utan detta kan även göras av hyresvärden. Uppsägningstiden regleras enligt hyreslagen och beror på om du hyr i första- eller andrahand, vilken bostadstyp du har och hur lång din hyrestid är enligt ditt hyreskontrakt. Den vanligaste uppsägningstiden är tre månader, men kan vara kortare eller längre om hyresvärden och hyresgästen tidigare kommit överens om det. I dessa fall gäller uppsägningstiden alltid till hyresgästens fördel. I vår utförliga artikel kan du ta en närmare titt på de villkor som gäller för förstahandskontrakt.

Det finns ett antal scenarier i vilka en hyresvärd kan välja att säga upp ett hyresavtal. Detta kan exempelvis ske om hyresgästen har hyresskulder, har betalat hyran för sent upprepade gånger eller har stört de andra hyresgästerna. Hyresvärden kan inte själv bestämma om hyreskontraktet får sägas upp, utan måste skicka ärendet vidare till hyresnämnden som då granskar det och gör en bedömning. Hyresnämnden kan alltså komma att motsätta sig hyresvärdens beslut, och händer detta får hyresgästen bo kvar i bostaden.

Uppsägning av hyreskontrakt som inneboende - rättigheter och skyldigheter

Är du någons inneboende beror din uppsägningstid på hur länge du har bott i bostaden samt vilken typ av bostad du bor i. Om du hyr ett rum av någon som äger bostaden gäller lagen om uthyrning av egen lägenhet. I detta fall har du som inneboende en månads uppsägningstid, och uppsägningen ska göras skriftligt om du bott där i över tre månader.

Du som inneboende har även möjlighet att säga upp hyreskontraktet med omedelbar verkan, om det exempelvis har uppkommit en skada som förhindrar dig från att nyttja boendet eller vid förekomsten av ohyra. Detta gäller även om du har ett tidsbestämt hyresavtal. Har du varit någons inneboende i över nio månader måste hyresavtalet sägas upp för att sluta gälla och inte övergå i ett tillsvidarekontrakt. Din hyresvärd har en uppsägningstid på tre månader.

Kort och gott är det viktigaste att du säger upp hyreskontraktet i rätt tid och gör det skriftligt för att slippa betala din hyra längre än du planerat. När lägenheten är uppsagd och din flytt är avklarad är det även viktigt att tänka på att lämna över lägenheten i gott skick. Se till att den är städad, att du lämnar den vid rätt tid, att du lämnar tillbaka alla nycklar och att du tagit bilder på lägenheten för att kunna bevisa hur den såg ut när du lämnade den.

I vår blogg hittar du mer information om hyreskontrakt. Läs om vad du behöver tänka på innan du skriver under ditt hyreskontrakt och ta reda på allt du behöver veta om hyreshöjning. Behöver du information om att flytta med oss? Klicka dig då till vår hemsida.