Samboavtal – allt du behöver veta om fördelning av egendom

Har du och din partner bestämt er för att flytta ihop ? Grattis! Vardagen brukar bli roligare när den delas med någon, och de praktiska fördelarna är många. Sambolivet innebär ett slut på växlande mellan bostäder och dubbla boendeutgifter - i stället får ni fokusera på att skapa ett gemensamt hem.

Det finns ändå vissa saker det lönar sig att gå igenom innan sambolivet inleds - en av dem är frågan om ni vill skriva ett samboavtal för att bestämma vad som ska ske med den gemensamma egendomen vid en eventuell separation. Vi har rett ut varför det ibland kan löna sig att skriva ett samboavtal och vad sambolagen säger om samboegendom.

När är man sambo enligt sambolagen?

Enligt sambolagen ska följande kriterier uppfyllas för ett samboskap.

- Två personer i ett parförhållande, som bor stadigvarande tillsammans.
- Personerna är skrivna på samma adress, har ett gemensamt hushåll och delar på utgifter.
- Personerna är ogifta.

Vad händer om ett samboförhållande upphör?

Ett samboförhållande upphör om parterna gifter sig, flyttar isär eller ett dödsfall inträffar. Om en separation är ett faktum kan det hända att någon av parterna önskar göra en bodelning, en uppdelning av den gemensamma egendomen. Läs mer om att flytta isär och att flytta med delad vårdnad.

Bodelningen måste begäras inom ett år efter att förhållandet tog slut, och den andra parten har inte rätt att motsätta sig eller försvåra processen. Om parterna däremot kommer överens om fördelning behövs ingen formell bodelning. Vad som räknas som samboegendom och därmed ska ingå i bodelningen tar vi upp till näst.

Vad räknas som samboegendom?

Om du och din partner köper en bostad och bohag för gemensamt bruk, exempelvis en soffa, en säng och en ny tv ska den här egendomen delas lika om ni bestämmer för att gå skilda vägar och någon av parterna kräver en bodelning. Det här regleras i sambolagen, och gäller oavsett vem som betalat för ägodelarna, eller om ni betalat olika stora summor.

Vad räknas inte som samboegendom?

Till samboegendom hör däremot inte:

- Bostäder eller ägodelar som införskaffats innan samboförhållandet inleddes.
- Föremål såsom mobiltelefoner, kläder och andra privata ägodelar som inte används gemensamt ska inte heller ingå i bodelningen.
- Ägodelar som saknar direkt koppling till boendet, exempelvis bilar, båtar, fritidshus och sparkapital.

Det här innebär att du inte kan kräva att soffan och matbordet din sambo ägde innan ni flyttade ihop ska ingå i bodelningen - så länge de inte köptes för gemensamt bruk.

Gällande sparkapital gäller det att se till att båda parter är kontohavare i det fall att ni sparar gemensamt. Vid en eventuell separation kan det annars bli svårt att bevisa att ni sparat tillsammans och att ni båda har rätt till pengarna.

Vad innebär samboavtal?

Om du och din sambo vill frångå den typen av delning sambolagen kräver, har ni möjlighet att skriva ett samboavtal. I avtalet kan ni själv bestämma hur delningen ska se ut och anpassa det efter er egen situation. Exempelvis kan ni fatta beslut om att allt ska delas, inget ska delas eller att vissa specifika saker ska ingå i delningen. Det är också möjligt att skriva att bostaden ska tillfalla den ena av er.

Ett samboavtal är inte ett måste, utan ett alternativ om ni vill ha en annorlunda lösning än den sambolagen föreskriver. Om den ena av er lagt ut mycket större summor på sådana föremål som används gemensamt kan lika delning vid en separation kännas orimlig, och motivera att ni kommer överens om vad som passar er.

Kräver samboavtalet vittnen?

Ert samboavtal träder i kraft när ni båda skrivit under det. Ingendera av er kan nu göra ändringar godtyckligt, utan de kräver bådas tillåtelse. Samboavtalet behöver inte registreras hos myndigheter eller bevittnas, även om det finns fördelar med att ha ett vittne på plats. Om ni i framtiden skulle bli osams är det bra att det finns en person som kan vittna om att allt gick rätt till när avtalet skrevs.

Vad händer om ett dödsfall inträffar?

Något som också kan vara bra att tänka på inför ett samboskap är det faktum att sambor inte har någon lagstadgad rätt att ärva varandra. I bodelningen (om en sådan påkallas) ingår samboegendomen, men arvet fördelas enligt arvsordningen, i första hand till barn. Personen, eller personerna i fråga har alltid rätt att utfå sin laglott, vilket innebär cirka hälften av kvarlåtenskapen. Den kvarstående hälften kan testamenteras bort.

Tipsen som förenklar din flytt

Du som går i flyttankar funderar kanske på hur du ska organisera din flytt rent praktiskt, eller saknar information om andra flyttrelaterade ämnen. För att underlätta din väg till ett nytt hem har vi samlat våra bästa tips och råd från våra flyttexperter, som du lätt kan bekanta dig med. Är du påväg att flytta med din familj? Missa då inte vår artikel om att flytta med barn, där vi går genom hur du förbereder familjens minsta på den övergång en flytt innebär. Står du inför uppgiften att sälja eller köpa en ny bostad att kalla ditt hem? Då rekommenderar vi vår guide till husförsäljning och bostadsrättsköp.