Ledighet vid flytt – möjligt eller inte?

Ibland kan det vara svårt att planera flytten så att den infaller på en lördag eller söndag. Kanske står du inför en brådskande flytt på grund av skador i din lägenhet eller kanske ditt schema inte tillåter mer program under de kommande helgerna. Har man rätt till ledighet vid flytt är en fråga som följaktligen uppstår – låt oss reda ut saken!

Vi på Movinga hjälper dag du än vill flytta och beaktar som möjligt de önskemål du kan tänkas ha. Om du planerar att flytta på en veckodag kan det först vara klokt att utreda vilken policy din arbetsgivare har när det kommer till att ta ut ledighet i samband med flyttar. Närmare bestämt: om du har möjlighet till betald ledighet vid flytt i form av permission, kan beviljas tjänsteledighet eller måste använda en semesterdag.

Ledigt för flytt endast i vissa fall

Någon allmän, lagstadgad rätt till ledighet vid flytt finns inte, men beroende på ditt kollektivavtal kan du ha rätt till permission.

- Med permission avses en kort ledighet, under vilken den anställda beviljas lön.
- Längden på permissionen är vanligtvis högst en dag.
- Som anställd måste du ansöka om permission hos din chef och ange grunden för ansökan.

Arbetsgivare beviljar i regel permission vid nära anhörigs begravning, plötsligt sjukdomsfall i familjen eller hos nära anhörig och vid läkarbesök. Vissa beviljar även permission vid eget bröllop, på 50-årsdagen och vid flytt. Flyttledighet med lön är ändå förhållandevis ovanligt, men gäller för vissa yrkesgrupper. Ett exempel är statligt anställda med villkorsavtal T, som har rätt till en ledig dag för flytt utan löneavdrag. Om flyttningsersättning betalas kan ledigheten vara högst tre dagar.

På arbetsplatser utan kollektivavtal saknas en lag som reglerar rätten till permission, men företaget kan ha sin egen policy gällande detta.

Utred möjligheterna till tjänsteledighet

Om du inte har möjlighet att genom permission vara ledig vid din flytt kan tjänsteledighet vara ett alternativ. Tjänsteledighet innebär att du är ledig utan betalning och du tjänar inte rätt till semesterlön under denna tid. Villkoren kring tjänsteledigheten regleras i lag och i kollektivavtal. Om du inte har möjlighet att beviljas tjänsteledighet för din flytt återstår alternativet att ta ut en eller flera semesterdagar för ändamålet.

Se till att snarast möjligt informera din arbetsgivare om din flytt och ansöka om ledighet så att du inte behöver göra ändringar i dina flyttplaner. Tänk på att hellre reservera tid i överkant än att göra ett tight schema som inte tillåter några överraskande moment. Sannolikheten för att din flytt ska gå smidigt är betydligt större vid avsaknad av stress och du har möjlighet att göra dig hemmastadd i lugn och ro.

Missa inte vår blogg - en guldgruva när det kommer till ämnen som har med flyttar, hem och boende att göra. Lär dig allt du behöver veta om hyreskontrakt - exempelvis vad som gäller för förstahandskontrakt. Missa inte heller viktigt information om hyreshöjning.