Flyttbidrag – dina möjligheter att få ekonomiskt stöd vid en flytt

Ibland blir det aktuellt att packa flyttkartongerna och rikta kosan mot en ny stad, eller rentav till ett annat land. Denna typ av flyttar kostar självfallet mer än att flytta två kvarter bort inom grannskapet och alla gånger behöver du inte stå för hela kalaset. Situationen är ändå en annan än vad den var innan 2015, då flyttningsbidraget avskaffades. Innan detta beviljades det exempelvis stöd för bohagstransport upp till 20 000 kronor samt pendlinggstöd för personer som var arbetslösa och tackade ja till arbete som medförde långa pendlingsresor.

I dag är möjligheterna till att få stöd mer begränsade, även om det fortfarande finns omständigheter under vilka du kan få ekonomisk ersättning för din flytt eller för dina flyttförberedelser. Nedan klargör vi vilka dessa omständigheter är.

Flyttbidrag från arbetsgivare för flytt till annan ort

Vissa arbetsgivare betalar flyttbidrag till sådana anställda som flyttar till en ny arbetsort och detta bidrag är skattefritt. Kravet är att du antingen ska flytta inom ramen för en pågående anställning eller byta arbetsort inom en koncern. Enligt Skatteverkets syn på flyttbidraget spelar det ingen roll för skattefriheten om det är den gamla eller nya arbetsgivaren inom koncernen som betalar bidraget. Du kan också få flyttbidrag av en ny arbetsgivare när du tillträder en ny tjänst. Om orsaken till flytten däremot är privat är flyttningsersättningen skattepliktig.

Flyttbidraget är avsett att täcka utgifter för packning, transport och uppackning av ägodelar och lösöre, såsom cyklar, bilar och mindre redskap. Dina resekostnader till den nya orten kan även inbegripas, och det samma gäller för familjemedlemmars resor. Det som däremot inte innefattas är kostnader för dubbel bosättning och hemresor och detsamma gäller för förlust vid försäljning av bostad.

Flyttbidrag till annan kommun - ett sätt att locka nya arbetstagare

En annan typ av stöd är den flyttersättning vissa kommuner betalar vid arbetskraftsinflyttning. Exempelvis kan det finnas branscher i vilka arbetskraftsbristen är stor och för att råda bot på detta kan kommunen betala en summa till nyanställda som bor utanför kommunen. Hur stort bidraget är och hur det betalas ut, exempelvis i en eller flera omgångar, varierar.

Kan man söka flyttbidrag från Arbetsförmedlingen?

Fram till 2015 kunde personer som sökt jobb på sin bostadsort en längre tid och sedan blivit tvungna att söka sig längre bort söka bidrag för sina flyttkostnader. Ett bidrag som fortfarande gäller är resebidraget, som finns till för att täcka de resekostnader som uppstår om en arbetsintervju äger rum på annan ort i Sverige eller utomlands. Beroende på omständigheterna kan Arbetsförmedlingen betala delar eller hela resan samt logi.

För att få få ersättning måste den sökande ha fyllt 20 och antingen vara anmäld som arbetssökande eller riskera att bli arbetslös. Den sökande ska ha upplevt svårigheter att få jobb i närheten av den egna bostaden och hen ska kunna visa att hen kallats till intervju. Vidare måste resan godkännas på förhand innan den bokas. Läs mer om villkoren hos Arbetsförmedlingen.

Flyttbidrag utomlands för unga

Inom ramen för Europeiska Unionens EURES-projektet kan personer i åldern 18-35 år som flyttar utomlands få hjälp med att hitta en anställning och tilldelas ett ekonomiskt flyttbidrag. Detta bidrag ska hjälpa personen att etablera sig och gå till exempel rese- och boendekostnader.

Samla idéer och ta del av fler nyttiga råd kring att flytta i vår blogg. Läs om rutavdraget för flyttjänster eller lär dig allt om bostadsbidraget. Missa inte heller vår hemsida, där du hittar praktisk information om att flytta med oss.