Flyttanmälan – så här byter du folkbokföringsadress

En flytt innebär ofta att du måste ha många bollar i luften samtidigt. Vissa av dem är ändå viktigare än andra, och hit hör att göra flyttanmälan, det vill säga officiellt byta folkbokföringsadress. Genom flyttanmälan får olika myndigheter uppgifter om var du bor och det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är uppdaterade. Att du är folkbokförd på rätt adress är av stor betydelse, med tanke på att det påverkar hur mycket skatt du ska betala, liksom din rätt till olika förmåner och bidrag, såsom bostads- och barnbidrag.

Vill du läsa mer om andra viktiga teman kring flyttar? Läs om hur du kan flytta billigare med hjälp av rutavdraget eller ta en titt på vår stora guide om att köpa flyttkartonger.

Vad innebär flyttanmälan?

Enligt lagen ska du ska vara folkbokförd där du bor – men vad betyder det för dig i praktiken? Att vara bosatt på en adress innebär att du regelbundet spenderar din dygnsvila där. Dubbel bosättning innebär i sin tur att du har flera bostäder och bor i dem minst en sjundedel av din tid.

Baserat på din levnadssituation avgör Skatteverket vilken av adresserna du ska vara folkbokförd på. Din boendeform spelar däremot ingen roll - närmare bestämt om du är hyresgäst eller inneboende. Det avgörande är att du faktiskt bor på just den plats du uppgett.

Det Skatteverket beaktar är huruvida du bor tillsammans med någon familjemedlem i någondera bostäderna. Ytterligare beaktar man var din arbets- eller studieplats finns samt bostädernas storlek och standard. Längden på vistelsen i de olika bostäderna beaktas likaså. Det händer sig ofta att barn bor på två ställen och i de här fallen ska barnen folkbokföras hos den vårdnadshavare man enats om. Om en överenskommelse inte finns gäller den adress där barnen tillbringar flest nätter.

Hur lång tid tar flyttanmälan?

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Flyttanmälan görs i Skatteverkets elektroniska tjänst, men om du saknar e-legitimation kan du använda dig av Skatteverkets flyttanmälansblankett. När du gjort flyttanmälan vidarebefordras din nya information till andra viktiga instanser, exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Transportstyrelsen, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden. Kom ändå ihåg att se till att organisationer, föreningar och privatpersoner som är viktiga för dig har dina aktuella och korrekta kontaktuppgifter.

Eftersändning av post och tillfällig adressändring

Även om Skatteverket förmedlar dina uppgifter till flertalet myndigheter kan det löna sig att beställa eftersändning av din post, för att se till att dina brev hittar rätt.

Du måste inte ändra din folkbokföringsadress om du bor tillfälligt på en ny adress och har som avsikt att flytta tillbaka till den gamla. Med kortare tid avses ungefär mindre än ett år. Är din plan att bo längre än så är ett byte nödvändigt. Det du kan göra att är att göra en temporär adressändring och meddela Skatteverket om din nya adress som särskild postadress. På det här sättet försäkrar du dig om att få viktig post skickad till dig, men det handlar inte om en officiell flyttanmälan.

Flyttanmälan för barn och studerande

Om du har barn under 18 år kan du sköta deras flyttanmälan. Har ditt barn redan fyllt 16 har hen ändå möjlighet att sköta saken själv om hen önskar. Om barnet är under denna ålder och har två vårdnadshavare är regeln den att en underteckning krävs från båda parter. Har endast den ena parten skrivit under skickas en förfrågan kring detta till den andra. Är du student och bor på en ny studieort är det denna du bör vara folkbokförd på, medan personer som flyttar för att läsa på en grundskola eller gymnasium ska vara bokförda hos sina föräldrar.

Flyttanmälan i ett nötskal

Kom ihåg följande när du gör flyttanmälan:

  • Gör anmälan senast en vecka efter flyttdagen.
  • Flyttanmälan görs kostnadsfritt hos Skatteverket, antingen elektroniskt eller per blankett
  • Din folkbokföringsadress påverkar din skattesats, möjliga förmåner och bidrag samt var du ska rösta.
  • Genom flyttanmälan får olika myndigheter dina nya adressuppgifter, men glöm inte att själv meddela organisationer, föreningar och privatpersoner om din flytt.

Fler viktiga steg i samband med en flytt hittar du i vår praktiska checklista för flytt inom landet. Går ditt flyttlass utomlands?