Vattenskada – så ska du reagera om olyckan är framme

Vattenskador kan uppstå till följd av brustna ledningar, trasiga maskiner eller läckor. De kan leda till stora problem som exempelvis mögel om de inte åtgärdas snabbt. Vanligast är att vattenskador förekommer i kök eller badrum, men de kan även förekomma i övriga delar av din bostad. Har du råkat ut för en vattenskada finns det ett antal steg som du borde följa:

- Stäng av vattnet (bäst är att stänga av huvudledningen)
- Stäng av eventuella maskiner och elektriska apparater som finns i närheten och flytta dem bort från vattnet om möjligt
- Se till att även flytta på möbler och annat bohag som står i vattnet
- Ta bilder på skadan som du sedan kan visa ditt försäkringsbolag
- Ring till ditt försäkringsbolag och förklara vad som hänt. Klargör vilken rätt till ersättning du har
- Ring en rörmokare
- Torka området så gott som du kan
- Informera eventuella grannar som kan ha påverkats av skadan

De flesta hemförsäkringar täcker även vattenskador så länge de inte har vållats på grund av din vårdslöshet. Beroende på vilken bostadstyp det gäller finns det dock olika riktlinjer kring vem som har ansvaret att åtgärda problemet.

Vattenskada i bostadsrätt - få hjälp av din förening

Bor du i en bostadsrätt har du möjlighet att få ersättning av fastighetens försäkring samt bostadsrättsförsäkringen. Efter att du har följt stegen ovan är det viktigt att du kontaktar din bostadsrättsförening och berättar vad som har hänt. Fastighetsförsäkringen och bostadsrättsförsäkringen täcker då de skador som uppkommit i själva lägenheten, exempelvis om väggar eller golv har fått fläckar. Din hemförsäkring täcker eventuella skador på ditt bohag, exempelvis om din soffa har fått skador till följd av läckan. Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig till både din försäkring, din förening och dina grannar om det senare påvisas att du har orsakat vattenskadan genom din egna vårdslöshet.

Vattenskada i hyreslägenhet - vems ansvar är det?

Om du i stället bor i en hyresrätt ska du kontakta sin hyresvärd så fort du upptäckt vattenskadan, detta regleras i lagen. Det är då hyresvärdens ansvar att kontakta det försäkringsbolag fastigheten är försäkrad hos. Tänk på att ta bilder av skadan och skicka dem till din hyresvärd, så att hen har möjlighet att vidarebefordra dessa till försäkringsbolaget. Det kan även bli aktuellt med en inspektion, där din hyresvärd och en representant från försäkringsbolaget avgör hur stor skadan faktiskt är.

Har möbler eller annat bohag skadats ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag, då detta täcks av din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att få ytterligare information om vilka steg som du ska ta härnäst.

Merkostnadsersättning ibland möjlig

Vare sig du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt kan du ha rätt till merkostnadsersättning om vattenskadan leder till att du exempelvis inte kan använda ditt kök och måste äta på restaurang varje dag. Är skadan så pass stor att du inte kan bo kvar i lägenheten kan du få ersättning för den merkostnad som uppstår till följd av att du måste bo någon annanstans tills skadan har åtgärdats. Det är dock ditt egna ansvar att hitta en annan bostad. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller för just dig.

Ibland kan oväntade händelser, såsom just vattenskador, försämra trivseln i hemmet. Det händer sig också att trivseln påverkas av andras beteende, exempelvis om du har grannar som för oljud. Läs mer om besvärande grannar i vår artikel för att ta reda på vad du som hyrestgäst eller bostadsrättsägare kan göra åt saken.