Mögel i hemmet – orsaker och bekämpningsmetoder

Har du upptäckt svarta eller gröna fläckar på väggarna eller i dina fönsterkarmar? Då är risken stor att du har fått mögel i din bostad. Mögel är en svamp som kan börja sprida sig om din bostad är fuktig eller har ett dåligt ventilationssystem. Problemet bör åtgärdas snarast, eftersom vissa typer av mögel har visats vara hälsofarliga. Du känner igen mögel på dess färg (grön, vit eller svart) samt att det luktar unket och jordigt. Ofta sätter sig lukten även i dina kläder, så märker du att dina saker börjar lukta unket kan det vara dags att noga kontrollera din bostad för att se till att du inte har någon mögelväxt.

Mögel uppstår om en viss del av din bostad är fuktig och inte kan ventileras ordentligt. Det kan även uppstå till följd av en vattenskada eller om fukt tränger sig in utifrån. Är det bara en liten yta som påverkats kan du försöka med att tvätta bort fläckarna själv. Sätt på dig skyddshandskar och en skyddsmask och försök att skrubba bort fläcken. Det finns ett antal olika tekniker för att få bort mögel, du kan exempelvis använda:

- Tvål och vatten
- Vinäger
- Bakpulver
- Klorin
- Flytande tvättmedel
- Citronsyra

Även vanliga rengöringsprodukter kan fungera. Är det en stor yta som har en mögelskada rekommenderar vi i stället att du anlitar någon som kommer förbi för att åtgärda skadan.

Mögel i hus - vem ska du kontakta för att få ersättning?

Beroende på vilken bostadstyp du bor i finns det olika regler kring vilken ersättning du kan få vid uppkomsten av mögel. Bor du i ett hus eller en villa som du äger kan du ibland få ersättning av ditt försäkringsbolag. Här gäller det dock att möglet har uppkommit till följd av exempelvis en defekt tvättmaskin eller en trasig ledning - inte för att du har ventilerat för dåligt eller varit för långsam med att åtgärda en vattenskada.

Har du nyss köpt en bostadsrätt och upptäcker mögel kan du ha ett problem. Vid köpet av en bostadsrätt gäller undersökningsplikten, alltså att du som köpare har ansvaret för att upptäcka eventuella fel innan du skriver på köpeavtalet. Det finns dock undantag om det är ett så kallat “dolt fel” -om du som köpare inte hade kunnat upptäcka eller räkna med felet baserat på bostadens ålder, konstruktion och skick. Du har då två år på dig att klaga, varefter säljaren ska rätta felet. Gör säljaren inte det har du rätt att kräva ersättning.

Mögel i lägenhet - vad som gäller i en hyresrätt

Hittar du mögel i en lägenhet som du hyr är det hyresvärdens ansvar att åtgärda problemet. Försök först med att tvätta bort möglet själv. Mögel i badrum kan exempelvis vara väldigt enkelt att tvätta bort med endast tvål och vatten. Går det inte ska du kontakta din hyresvärd som har ansvaret att göra en fuktmätning av din bostad, samt att anlita någon som åtgärdar problemet.

Har du anmält problemet till din hyresvärd men hen inte gör något för att få bort möglet har du möjlighet att göra en bristanmälan och kontakta Miljökontoret som är en tillsynsmyndighet för människors hälsa. Du kan även ha rätt att ansöka om en hyresminskning som ska gälla från det att du informerat din hyresvärd om problemet, tills att problemet har blivit åtgärdat.

Viktigt att agera snabbt

Oavsett i vilken bostadstyp du hittar mögel är det viktigt att agera snabbt för att se till att du inte får några hälsoproblem till följd av mögelväxten. Det bästa är såklart om du försöker undvika att få mögel till att börja med. Tänk därför på att undvika allt för stor fuktighet - ta lite kortare duschar om du har dålig ventilation i badrummet eller köp en fuktighetsmätare så att du vet när luftfuktigheten börjar bli för hög. Lufta alltid ordentligt och fundera på att installera ett ordentligt ventilationssystem för att slippa otäcka symtom och jobbiga renoveringar.

Ta del av fler tips kring boende och flytt i vår blogg - har du exempelvis koll på vad man ska tänka på när man går på lägenhetsvisning? Smider du flyttplaner? Missa då inte vår hemsida för närmare information om att flytta med oss.