Flytta utomlands med barn – experternas svar på de viktigaste frågorna

Har du fattat beslutet om att flytta utomlands med din familj? Grattis! En utomlandsflytt är ett stort och spännande steg för alla inblandade, som ger möjligheten att knyta internationella kontakter, förbättra språkkunskaperna och lära känna nya kulturer. De förberedelser du och din familj behöver ta hand om, liksom de beslut ni behöver fatta, påverkas i stor utsträckning av er er nya hemadress. Men även om en flytt till Norge ser helt olika ut än en flytt till Australien, finns det vissa punkter det gäller att checka av - oavsett destination.

Hur gör jag flyttanmälan?

Precis som vid en flytt inom landet behöver du göra flyttanmälan hos Skatteverket vid en utlandsflytt - om avsikten är att stanna längre än ett år. Anmälan görs genom att fylla i blanketten “Flyttning till utlandet”, som hittas på Skatteverkets hemsida. Kom ihåg att flyttanmälan för barn som inte fyllt 18 kräver båda vårdnadshavarnas underskrift. 

Du och din familj kommer att registreras som utflyttade från och med flyttdatumet, förutsatt att anmälan gjorts senast samma dag. Om den görs senare sker registreringen från och med anmälningsdatum.

Är det möjligt att få barnbidrag utomlands?

Om du flyttar utomlands med dina barn och ni kommer att vara bort längre än 6 månader bör du meddela Försäkringskassan om saken. Barnbidraget upphör i allmänhet i samband med flytten, men notera att andra regler gäller om vårdnadshavaren är statligt anställd, biståndsarbetare eller studerande. Förlängt barnbidrag kan komma på fråga om ett barn som fyllt 16 ska studera vid en svensk grundskola utomlands.

Kan barnen fortsätta gå i skola på svenska?

En av de stora frågorna som aktualiseras inför en flytt utomlands med barn är frågan om vilken skola som ska väljas. I Sverige råder skolplikt, vilket medför en rätt till gratis utbildning. En flytt utomlands för längre tid innebär att skolplikten - liksom rätten - upphör. 

Om du vill att barnen ska fortsätta gå i skola på svenska kan det vara bra att veta att det i dag finns det 18 utlandsskolor som får statsbidrag, varav de flesta finns i Europa. De här skolorna följer de svenska läroplanerna, undervisningsspråket är svenska och de har rätt att sätta betyg. Notera också att skolorna tar emot elevavgifter. Utöver de här skolorna finns det andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor, trots att de inte får statsbidrag och saknar rätten att sätta betyg enligt svensk lag. Läs mer om svensk utbildning i utlandet på Skolverkets hemsida.

Vilka andra skolalternativ finns det?

Om det inte finns en svensk utlandsskola i ert nya hemland kan distansstudier vara ett alternativ. Vid Sofia Distans i Stockholm kan elever i årskurserna 7-9, som är bosatta i utlandet, ta del av svensk skolundervisning. För elever i gymnasiet finns Hermods distans, som erbjuder ett flertal olika program. 

Att gå i en lokal skola kan också vara ett alternativ, beroende på vilka krav som ställs på språkkunskaper. För att få en uppfattning om utbudet i det nya hemlandet kan det vara bra att kontakta landets ambassad eller konsulat innan flytten, alternativt den svenska ambassaden i landet. Något som också kan löna sig är att gå med i en Facebookgrupp för svenskar bosatta där för att be om tips, råd och erfarenheter.

Är en utlandsflytt möjlig vid gemensam vårdnad?

Om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad om era barn kan en utomlandsflytt inte förverkligas utan hens godkännande. Vid gemensam vårdnad har nämligen båda vårdnadshavarna lika stor rätt att bestämma i frågor som gäller barnens personliga angelägenheter. Det här regleras i 6 kap i Föräldrabalken. Läs mer om att flytta med delad vårdnad i vår artikel. 

På samma sätt behövs ett godkännande om du flyttar inom landet till en annan kommun och avståndet är så pass långt att barnen måste byta skola och upprätthållandet av kontakten till den kvarblivande vårdnadshavaren försvåras. 

Vad gäller vid ensam vårdnad?

Om du trots allt vill försöka förverkliga din flytt är ditt kvarstående alternativ att ansöka om ensam vårdnad, vilket potentiellt kan uppnås om ni avtalar om saken. Om den andra vårdnadshavaren motsatt sig dina planer på att flytta utomlands med barnen är ett jakande svar till ensam vårdnad ändå osannolikt. Då måste du vända dig till rätten för att få ett beslut. Att få ensam vårdnad kan dock visa sig väldigt svårt, eftersom man i vårdnadsfrågor utgår ifrån tanken om att barnets bästa kan tillgodoses bäst om hen har en relation till båda föräldrarna. 

Om du skulle få ensam vårdnad är det viktigt att notera att den andra föräldern kan få umgängesrätt. Det här kan i praktiken betyda att du kan behöva stå för reseutgifter så att rätten till umgänge kan förverkligas. 

Hur kan jag göra flytten enklare för barnen?

Storebror kramar småsyskon i lekpark. Att ha roliga aktiviteter att se fram emot när man ska flytta utomlands med barn.
Inför flytten gäller det att inte enbart ta hand om praktiska frågor, utan också att göra planer på roliga saker ni ska göra tillsammans när ni gjort er hemmastadda i ert nya hemland. Att flytta utomlands kan av förståeliga skäl vara en omvälvande upplevelse - både för stora och små - och därför kan det vara bra att ha många gemensamma aktiviteter och besöksmål att se fram emot. Missa inte vår artikel om att flytta med barn för fler tips och råd, som kan hjälpa er i förberedelserna. 

Checklista - vilka uppgifter får jag inte glömma?

Här är några av de viktigaste uppgifterna att sköta inför flytten: 

  • Gör upp en flyttbudget genom att ta hjälp av vårt stora flyttkostnadsindex. 
  • Kontrollera att alla i familjen har giltiga pass och samla ihop viktiga dokument. 
  • Kontrollera om visum behövs och gör vid behov en ansökan. 
  • Utred utbudet av skolor och förskolor och fatta ett beslut om var barnen ska gå. 
  • Bestäm vilka möbler och föremål som ska flyttas och ordna med transporten. 
  • Boka biljetter. 
  • Gör flyttanmälan. 

En fullständig lista över viktiga uppgifter hittar du i vår artikel om att flytta utomlands.

Vilka är de bästa städerna att flytta till?

Om du går i flyttankar men ännu inte fattat ett beslut gällande destination rekommenderar vi att du tar en titt på de studier vi utfört inom ramen för forskningsprojektet Möjligheternas städer. Kolla in de bästa städerna för jobbmöjligheter, få en överblick av världens mest romantiska destinationer och ta reda på vilka städer som lämpar sig bäst för entreprenörer som vill expandera sin verksamhet utomlands. Är du intresserad av att flytta inom Norden rekommenderar vi våra guider om att flytta till Norge och att flytta till Danmark för att få en uppfattning om vilka förberedelser som krävs för en lyckad flytt.