Flytta till en annan kommun – så här går det enklast

Det finns många olika faktorer som kan motivera en flytt till en annan kommun: exempelvis ett nytt jobb eller ny utbildning, ändrade familjeförhållanden eller helt enkelt längtan efter förändring. Enligt uppgifter från SCB utfördes det drygt 300 000 flyttar mellan kommuner inom samma län år 2018, medan drygt 230 000 flyttar gjordes över länsgräns. En flytt innebär alltid ett visst mått av ovisshet och ett uppbrott från rutiner - oavsett flyttavstånd. Därför har vi samlat våra bästa tips och råd inför en flytt till en annan kommun, som du enkelt kan ta till dig nedan. 

När du flyttar med familj

Ju fler personer som berörs av flytten - desto fler frågor och funderingar kommer du att behöva ta ställning till. Om du flyttar med barn är en av de stora frågorna var barnen ska gå i skola och/eller förskola. 

Skollagen (10 kap.  25 §, 27 § och 32-33 §§) reglerar att barnets hemkommun, närmare bestämt den kommun i vilken hen är folkbokförd, har en skyldighet att ordna en grundskoleplats. I beslutet om placering beaktas både vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen. Enligt principen har barnet rätt till placering i en skola nära hemmet.

Vad gäller vid byte av skola?

Skollagen reglerar även att ett barn kan gå i grundskola i en annan kommun om det med hänsyn till personliga förhållanden finns särskilda skäl. Innan kommunen kan fatta beslut om saken måste ett yttrande hämtas in från elevens hemkommun. Det är också möjligt att en kommun frivilligt tar emot en elev från en annan kommun, men notera att det här inte medför en automatisk rätt till skolskjuts. Läs mer om ämnet i vår artikel om att flytta med barn och ta reda på allt du behöver veta om att flytta med delad vårdnad.

Vad gäller vid byte av förskola?

När det gäller förskola är kommuner skyldiga att erbjuda en plats till alla barn från 1 års ålder. Platsen ska erbjudas så nära hemmet som möjligt, och även i det här fallet kan barnets vårdnadshavare lämna önskemål om placeringen. I beslutet beaktas förskolans läge i förhållande till hemmet, men också till vårdnadshavarens arbetsplats och huruvida barnet har äldre syskon som redan går i en viss förskola. 

När du flyttar till en annan kommun har du möjlighet att ställa dig i kö för en förskoleplats redan innan flytten äger rum. Om barnet redan går i förskola i den kommun ni flyttar ifrån ska du komma ihåg att säga upp platsen minst 2 månader innan bytet.

Flytta till en annan kommun som senior

En flytt till en annan kommun kan också bli aktuell för dig som ska välja äldreboende. Om du bor i en kommun som tillämpar lagen om valfrihetssystem, som infördes 2009,  har du möjlighet att själv välja de boenden i vilka du vill ansöka om en plats. Vanligen handlar det om både kommunala och privata boenden som kommunen godkänt, och i vissa fall också om boenden i andra kommuner om det finns ett avtal med dem. De här kommunerna är skyldiga att din behandla din ansökan på samma sätt som de behandlar ansökningar av personer som redan är bosatta där. 

Om din hemkommun inte tillämpar valfrihet har du ändå rätt att ha önskemål gällande äldreboende och när du erbjuds ett alternativ är det viktigt att du utvärderar det noga innan du tar emot platsen. 

Utred dina möjligheter till flyttbidrag

Om du flyttar på grund av arbete ska du komma ihåg att utreda om du har möjlighet att få flyttbidrag från din arbetsgivare och kolla upp om du kan vara flyttledig. Bidraget är skattefritt om du flyttar inom ramen för en pågående anställning eller vid byte av anställning inom en äkta eller oäkta koncern. Enligt Skatteverket spelar det ingen roll för skattefriheten om det är den gamla eller nya arbetsgivaren inom koncernen som betalar bidraget, förutsatt att flytten sker direkt på grund av arbete.  Flyttbidraget är avsett för följande utgifter: 
  • Packning, transport och uppackning av ägodelar och lösöre, såsom cyklar, bilar och mindre redskap. 
  • Dina och eventuella familjemedlemmars resekostnader till den nya orten kan också innefattas. 
Utgifter för dubbel bosättning, hemresor och eventuell förlust vid försäljning av bostad innefattas däremot inte.

Spara pengar genom att pendla

4 personer på perrong med tåg i bakgrunden. När du flyttar till en annan kommun kan du spara genom att pendla till jobbet.

Att flytta till en annan kommun kan innebära stora ekonomiska fördelar, visar en utredning Länsförsäkringar gjort. Enligt utredningen kan en person som flyttar från den största kommunen i länet till den billigaste och är villig att pendla till jobbet spara tusentals kronor i månaden i boendekostnader. 

De största skillnaderna framkommer inte helt överraskande i Stockholm och Göteborg. Utredningen visar att du i Stockholm betalar hela 3 225 450 kr mer för en lägenhet på 75 kvadratmeter i jämförelse med den billigaste kommunen Norrtälje. Skillnaden i huspris (100m2) ligger i sin tur på 2 766 900 kr. Enligt uppgifter från SCB låg antalet inpendlare till Stockholm på knappt 110 000 personer år 2017, medan antalet utpendlare uppgick till drygt 40 000 personer. 

I övriga län var skillnaderna i allmänhet mindre, men fortfarande avsevärda. Jämtland är länet med den minsta skillnaden vad gäller lägenhetspris, medan Norrbotten uppvisar den minsta skillnaden i huspris. Det framgår ändå tydligt att en person som väljer att arbetspendla kan spara många tusenlappar i månaden även i de här länen. 

Få ett kostnadsfritt erbjudande

Planerar du en pianoflytt och letar efter en rutinerad flyttfirma i Sundsvall? Behöver du brådskande flytthjälp i Stockholm? Vill du anlita en flyttfirma i Borås för din kontorsflytt?

Varför inte ta tag i förberedelserna redan i dag? Det enda du behöver göra är att fylla i dina flyttdetaljer i vårt planeringsverktyg och invänta ett kostnadsfritt, icke-bindande erbjudande. När du flyttar med Movinga har du möjlighet att välja vilka flyttjänster du behöver.

Till en standardflytt hör: 

  • På- och avlastning av flyttgods vid ut- och inflyttningsadressen
  • Transport av flyttgods
  • Premiumförsäkring

Utöver de här standardtjänserna har du självklart möjlighet att lägga till någon eller några av följande extratjänster: 

Till flyttstädningen hör en städgaranti på 14 dagar. Om du av någon orsak inte skulle vara nöjd med resultatet kommer vårt städteam tillbaka och städar bostaden på nytt kostnadsfritt.

Intresserad av fler smarta flyttips? Läs mer om hur du enkelt och effektivt kan rensa inför din flytt och ta en titt på våra bästa tips för att packa upp efter flytten. Missa inte heller vår praktiska guide för husförsäljning.