Att ha delad vårdnad och flytta – hur funkar det?

Att flytta med barn kräver många förberedelser, speciellt om du har delad vårdnad efter en separation. Alla beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid, som exempelvis var barnet ska bo eller var hen ska gå i skola, ska gemensamt fattas av båda vårdnadshavare. Detta står i Föräldrabalken och regleras alltså enligt lag. Det går därför inte att flytta hur som helst med ditt barn, utan både du och den andra vårdnadshavaren måste vara överens om var barnet ska bo.

Flytten kan ske utan den andra vårdnadshavarens godkännande om man flyttar inom den nuvarande hemorten. Barnet ska kunna fortsätta sin skolgång och utan svårighet upprätthålla sin kontakt med den andra föräldern och sitt sociala nätverk. Men vill den ena vårdnadshavaren flytta så långt bort att detta kommer att ha inverkan på barnets umgänge med den andra föräldern gäller andra regler.

Att ha delad vårdnad och flytta till en annan kommun – vad du som förälder borde tänka på

Att flytta till en annan kommun med ditt barn behöver inte vara ett problem. Det beror på hur långt bort kommunen ligger från barnets nuvarande hemort. Men hur långt får man då flytta vid delad vårdnad? Ett officiellt avstånd finns inte, men om flytten kommer att innebära att barnet måste byta skola eller försvårar upprätthållandet av kontakten med den andra föräldern måste båda vårdnadshavare godkänna flytten. Detta gäller även om du ska flytta utomlands med delad vårdnad.

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens om var barnet ska bo ska de nuvarande förhållandena bestå. Barnet ska alltså bo kvar där hen redan bor, och att motsätta sig detta och ändå flytta med barnet kan vara straffbart. Här är det extra viktigt för båda föräldrar att tänka på vad som är bäst för barnet och att försöka att hitta en lösning som passar alla parter.

Om detta inte fungerar, och du trots allt vill flytta med ditt barn kan du ansöka om ensam vårdnad. Tänk på att få ensam vårdnad oftast är en svår process om det inte finns speciella förhållanden som tyder på att ensam vårdnad kommer att vara bättre för barnet. Här är det viktigt att ta kontakt med en advokat för att få tips på det bästa tillvägagångssättet.

Det viktigaste: kommunikation

Oavsett om du ska flytta långt eller nära med ditt barn är kommunikation det allra viktigaste. Prata öppet med ditt barn och den andra vårdnadshavaren för att försöka hitta en lösning och respektera alla olika perspektiv. Att flytta kan ibland innebära stressmoment, speciellt för barn som måste vänja sig vid de nya förhållandena. Sätt alltså barnets väbefinnandel i fokus så att flytten blir en så lätt process som möjligt.

Kolla in vår artikel om att flytta isär för ytterligare råd. I vår blogg hittar du också en hel massa andra artiklar om att flytta: ta reda på vad som gäller vid lägenhetsbesiktning vid utflyttning och utred dina möjligheter att ta ledigt från jobbet när du flyttar. Om du vill veta mer om att flytta med oss ska du klicka dig till vår hemsida.